Paragrafın Bölümleri 7.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Giriş Bölümü: Paragrafta anlatılacaklara giriş yapılan bölümdür. Genellikle paragrafın konusu bu bölümde yer alır. Giriş bölümünde kendisinden önce bir cümle daha olduğunu düşündürecek herhangi bir sözcük ya da ek kullanılmaz.

Gelişme Bölümü: Giriş bölümünde anlatılanların açıklandığı, detaylandırıldığı bölümdür. Düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır. Bu bölümde cümleler arasındaki anlam, dil ve anlatım bakımından bütünlüğü sağlayan bağlantı ögelerine (ne var ki, öte yandan, hâlbuki, fakat, ama vb.) yer verilir.

Sonuç Bölümü: Anlatılanların bir sonuca bağlandığı bölümdür. Genellikle paragrafın ana düşüncesi bu bölümde yer alır.

Örnek: Bugün biz insanlarımıza, kendi dillerinde, kendileri için gerekli temel bilgileri verecek olan kitapları dahi okutabilme konusunda tam bir başarısızlık içindeyiz. Basılan gazete, dergi ve kitap sayılarına baktığımızda bunun çarpıcı bir olumsuzluk olarak karşımızda durduğunu görmekte gecikmeyiz. Buna kütüphanelerden yararlanma oranlarını da ekleyebiliriz. Hatta kitapların baskı adetlerine de bir göz atabiliriz. İtiraf etmeliyiz ki insanlarımızın kitaplardan yararlanma oranı çok düşük.

Bu paragrafta koyu yazılan kısım paragrafın giriş bölümüdür. Altı çizili cümlelere kadar olan kısım ise gelişme bölümüdür. Altı çizili olan bölüm ise paragrafın sonuç bölümüdür.

Soru: Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk sırada yer alır?

A) Bebekken hayatta kalışımız yalnızca sevgiye bağlıdır.
B) Eğer orada değilse, kaygılı ve güvensiz hissederiz.
C) Sevgi orada olduğu sürece güvendeyizdir.
D) Bir bebek için bu, biyolojik bir etmendir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar