Virgül (,) Nerelerde Kullanılır? Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Virgül (,)

1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasında kullanılır.

 • Okulumuzda futbol, voleybol, basketbol ve masa tenisi dallarında takımlar kuruldu.
 • Bu ülkenin insanlarını, yarına umutla bakan çocuklarını, değerlerine sahip çıkan gençlerini çok seviyorum.

2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. • Çalışmalarını henüz bitirmemişti, biraz dinlenmek istedi, dışarı çıktı.

3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır.

 • Şair, hem ülkesinin hem de bütün dünyanın dertlerini dert edinmişti kendine.

4. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

 • Sınavın en uzun sorusu, 6. soru, hepimizin kafasını karıştırdı.

5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasında kullanılır.

 • Dedem şehirden döndüğünde kucağına atlar ve onu öper, öper, öperdik…

6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin sonunda kullanılır.

 • Sadece seninle çalışmak istiyorum, diyor.

7. Konuşma çizgisinden önceki ifadenin sonuna konur.

 • Kendisini seyreden çocuğa dönerek,
  — Çok mu güzel oynuyorum, diye sordu.

8. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, öyle, haydi, elbette” gibi sözcüklerden sonra konur.

 • Hayır, teklifiniz bize mantıklı gelmedi.

9. Özellikle cümle başında kullanılan ifadelerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

 • Kadın, öğretmenden bir şeyler istiyordu.
  Yaşlı, doktora teşekkür edercesine baktı.

10. Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur. • Sevgili Ablacığım,

11. Sayıların yazımında kesirleri göstermek için kullanılır.

 • Çocuğun ateşi 36,6 dereceye düşmüş.

12. Kitap, dergi, makale gibi eserlerin künyelerinde kullanılır.

 • BATUR, Zekeriya, OBED Uygulamaları, PEGEM Yayınları, Ankara, 2017.

Not:

Bağlaçlardan önce ya da sonra virgül kullanılmaz.

 • Bu şehirde etnografya, da sanat müzesini gezebilirsiniz.

Koşul (şart) ekinden sonra virgül kullanılmaz.

 • İnsanlara güveniyorsan, bunu onlara göstermelisin.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi