Uzun Çizgi (—) ve Eğik Çizgi (/) Nerelerde Kullanılır? Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Uzun Çizgi (—)

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.

Ahmet:
— Sabah beni niçin aramadınız?
Ezgi:
— Rahatsız etmek istemedik.
Ahmet:
— Arasaydınız ben de gelirdim sizinle.Not: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.

Ahmet:
“Sabah beni niçin aramadınız?”
Ezgi:
“Rahatsız etmek istemedik. ”

Eğik Çizgi (/)

1. Dizeler yan yana yazıldığında dizelerin arasında kullanılır.

  • Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak.

2. Adreslerde kullanılır.

  • Fatih Mahallesi Kurtuluş Sokağı No.:73 / 6 /Emirdağ / AFYON

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

  • 12/ 08 / 1998

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

  • -ma /-me, -lık /-lik / -luk / -lük…

5. Genel Ağ (İnternet) adreslerinde kullanılır.

  • https://www.eokultv.com/

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.  • 50/2 = 25

(1) Futbol, bütün dünya tarafından sevilen bir  spor türüdür. (2) Hatta artık bir spor değil, dev bir endüstri olarak görülmektedir. (3) Futbolculara ödenen ücretler, maç yayın hakları ve kulüplerin marka satışından elde ettikleri gelirler büyük bütçelere ulaşmaktadır. (4) Futbol kulüpleri oyuncu yetiştirip, futbol dünyasına kazandırmak için yatırımlarını sürekli artırmaktadırlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgülün kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A)1   B) 2   C)3   D)4

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi