İnorganik Bileşikler

İnorganik Bileşikler

Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Yaşam Bilimi Biyoloji

Canlı vücudunda bulunan temel bileşenler kimyasal yapılarına göre organik ve inorganik diye ayrılır. Bir canlının vücudunda bulunan inorganik bileşenlere, mineraller, tuzlar, oksijen, karbon dioksit, fosforik asit, amonyak ve su gibi maddeler örnek olarak verilebilir.

Canlılardaki temel bileşiklerden olan; su ve madensel tuzlar (mineraller) inorganik besinler olarak bilinir. İnorganik yapılı besin ve bileşikler, yapıcı-onarıcılık ve düzenleyicilik olmak üzere iki önemli görevi yerine getirir.  • İnorganik bileşikler hücre yapısına katılır, düzenleyici olarak görev yaparlar.
  • İnorganik bileşikler küçük yapılı olduğu için sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir.
  • İnorganik bileşikler hücre solunumunda enerji kaynağı olarak kullanılamaz.
  • İnorganik bileşikler canlı vücudunda üretilemez ve dış ortamdan hazır olarak alınır.

Bütün canlılarda elementler (karbon, hidrojen, azot gibi) belirli bir organizasyon ile hücre yapısında bulunan molekülleri oluşturur. Bu moleküllerden hücrenin organelleri ve hücre meydana gelir. Hücreler ise önce dokuları sonrasında ise organ ve sistemleri oluşturur. Sistemlerden ise tam bir organizma meydana gelir.

1. Su ve Yaşam

2. Asitler ve Bazlar

3. Tuzlar

4. Mineraller

İnorganik bileşikler genellikle karbon içermezler. İnorganik bileşiklerin başlıcaları su, asit, baz, tuz ve minerallerdir. Bu bileşikler metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde ve yıpranan dokuların onarımında görev yaparlar. Ayrıca hücrenin yapısına da katılırlar. İnorganik bileşikler canlı vücudunda sentezlenmeyip dışarıdan besinlerle alınır. Bu maddeler sindirime uğramadan kana geçer ve hücrede enerji sağlamak amacıyla kullanılmaz.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi