Zarflar (Belirteçler) Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

ZARFLAR (BELİRTEÇLER)

Cümlelerde fiilleri ve kendileri gibi zarfları durum, zaman, miktar (azlık-çokluk). yer-yön ve soru anlamıyla etkileyen / tamamlayan sözcük ve sözcük gruplarına “zarf” denir.

Aşağıdaki cümleleri inceleyelim:

ÖRNEK SORULAR:

1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) Uzun yolculuklarda kitap okumayı çok severdi.
B) Hayata iyimser bakmasıyla tanınan bir şairdir.
C) Bu fıkrayı duyunca saatlerce güldüğümü hatırlıyorum.
D) Annesini gören çocuk uçarcasına annesine koştu.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili zarflardan hangisinin türü yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Okul müdürümüz bugün çok coşkulu konuştu. (Zaman zarfı)
B) Yalnız kalınca kafasını dinlemek için fırsat buldu. (Durum zarfı)
C) Başladıkları inşaatı bir yıl sonra teslim edecekler. (Miktar zarfı)
D) Araba yokuşta geri gidince hemen frene bastım. (Yer-yön zarfı)3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

A) Her zaman düzenli bir insan olarak yaşadı.
B) Burada çok kalacaksanız bir ev kiralayın.
C) Zaman bizi öğüten bir değirmen. diyor şair.
D) Bütün gününü evde yatarak geçiriyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönüyle tamamlayan bir zarf kullanılmıştır?

A) Almanya’daki teyzem bu yaz bizi ziyarete gelecek.
B) Hiçbir soruyu iyice anlamadan çözmeye çalışmayın.
C) Kendine yakışan, renkli bir kıyafet almıştı dün.
D) Uçurumdan aşağı yuvarlanan karpuzlar kırılmış.

5. “Bunca yolu nasıl yürüdüğünü çok düşündüm ama bir türlü çözemedim.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) “Nasıl” sözcüğü soru zarfı olarak kullanılmıştır.
B) “Bir türlü“ ifadesi durum zarfı olarak kullanılmıştır.
C) “Bunca” sözcüğü miktar (azlık-çokluk) zarfı olarak kullanılmıştır.
D) “Çok” sözcüğü “düşünmek” fiilini azlık-çokluk anlamıyla tamamlamaktadır.

6. (I) Mağazaya girince kırmızı bir perde dikkatimi çekti. (II) Tezgahtar kız benim perdeye dikkatlice baktığımı fark etti. (III) Biraz çekinerek yanıma yaklaştı. (IV) Nasıl bir perde aramıştınız, dedi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

A) I    B) II   C) III   D) IV

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi