Karşılaştırma Cümleleri 7.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ

Karşılaştırma cümleleri; en az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbiriyle örtüşen, birbirine benzeyen ya da karşıt yönleriyle belirterek kıyaslayan cümlelerdir.
Karşılaştırma cümlelerinde varlık ya da durumların yalnızca farklı özellikleri değil, benzer özellikleri de kıyaslanabilir. Karşılaştırma cümlelerinde benzerlik veya farklılıklar “daha, en, gibi, kadar” vb. sözcükler kullanılarak ya da “-den/-dan, -ki(n)den” gibi ekler yardımıyla sağlanır.

Örnek:Bugüne kadar gördüğüm en geniş evdi.
Bu cümlede sözü edilen ev ile diğer evler genişlik bakımından karşılaştırılmış ve farklılığı ortaya konmuştur.

Kardeşlerinden daha konuşkanmış.
Bu cümlede söz edilen kişi konuşkanlık bakımından kardeşleriyle kıyaslanmış ve farklılığı ortaya konmuştur.

Sen de en az benim kadar yorgunsun.
Bu cümlede iki kişi yorgun olma bakımından kıyaslanmış ve eşitlik dile getirilmiştir.

Yemeğin tuzu dünkünden fazla olmuştu.
Bu cümlede yemekteki tuz oranı karşılaştırılmıştır.

Çözümlü Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?

A) Ağrı Dağı’nın büyüklüğü karşısında büyülendim.
B) Efendiliğiyle herkesin dikkatini çekiyor.
Cl Son romanını betimlemelerle süslemiş.
D) Asık Veysel’den güzel yazan halk ozanı var mı’?

Olayların, durumların. kişilerin ve varlıkların benzer veya Farklı yönlerini ortaya koyan cümlelere karşılaştırma cümleleri denir. D seçeneğinde (Karacaoğlan ile diğer halk ozanları karşılaştırıldığından bu cümle bir karşılaştırma cümlesidir. Yanıt: DÖrnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “karşılaştırma” söz konusu değildir?

A) Televizyon, gazeteden daha etkili bir yayındır.
B) Hava bugün düne göre daha bulutlu.
C) SBS bu sene daha zordu.
D) Genellikle sahilde yürümeyi tercih ederim.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi