Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları:

Fiilleri miktar yönünden belirten zarflardır. Bir fiilin miktarını öğrenebilmek için “Ne kadar?” sorusu yöneltilir. Bu nedenle miktar zarfları fiillere sorulan “Ne kadar?” sorusuyla bulunur.

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan altı çizili sözcükler miktar zarflarına örnektir:

  • Yanında çalıştırdığı adamlara her zaman çok güvenirdi.
  • Biraz çalışınca ara vermek zorunda kalıyor, bugünlerde bir hayli yoruluyordu.
  • Azıcık uyuyarak kafasını dinlemek istediğini söyledi.

Not: Miktar zarfları sıfatları ve zarfları etkileyerek “üstünlük”, “en üstünlük” ve “aşırılık” anlamlarıyla kullanılabilir.

“Sevdiklerine karşı daha dikkatli davranmalısın.” cümlesinde “daha” sözcüğü “dikkatli” zarfına “üstünlük” anlamı katmıştır.

  • dikkatli davranmak / daha dikkatli davranmak

“Sınıfımızın en başarılı öğrencisi Ayşegül’dü. ” cümlesinde “en” sözcüğü “başarılı” sıfatına “en üstünlük” anlamı katmıştır.

  • başarılı öğrenci / en başarılı öğrenci

“Sevgi, çok düzenli bir insan olarak bilinir. ” cümlesinde “çok” sözcüğü “düzenli” sıfatına “aşırılık” anlamı katmıştır.

  • düzenli bir insan / çok düzenli bir insan] }

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız“ sözcüğü zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Bu soruları yalnız sen çözebilirsin.
B) Konuyu dinledi yalnız şüpheleri vardı.
C) Ablası gidince evde yalnız kalacaktı.
D) Bizim okula yalnız bu yoldan gidilir.

2. Çok çalışmak onu bir hayli yormuş, acımasız soğuk da elini ve ayağını morartmıştı. Çalıştığı yerden başını kaldırdı, yukarı baktı. gözlerini hiç ayırmadı gökyüzünden. Şaşırdı. Bulutlar niçin bu kadar beyaz, dedi yanındaki arkadaşına.

Bu metinde aşağıdaki zarf türlerinden hangisi kullanılmamıştır?

A) Durum zarfı B) Miktar zarfı C) Yer-yön zarfı D) Soru zarfı


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar