Paragrafın Ana Düşüncesi Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Paragrafın Ana Düşüncesi

Yazıların yazılma amacı, duygu ve düşüncelerin okuyucuya anlatılmasıdır. Bunun yanında yazarlar yazdıkları metinler aracılığıyla bize bir düşünceyi aktarmak, benimsetmek amacını taşırlar. Ana düşünce, yazıda ”asıl vurgulanmak istenen” düşüncedir. Aynı zamanda o yazıdan çıkarılabilecek “en kapsamlı yargı“dır Yazarın okuyucuya kabul ettirmek istediği düşüncedir. Okuyucuya kazandırılmak istenen temel düşüncedir.Yazıda birçok düşünce bulunabilir. Ama asıl anlatılmak istenen ünce tektir. Ana düşünce, kısaca, parçanın bir cümlelik özetidir. Ana düşünce bazen parçanın içinde bir cümle halinde verilmiş olabilir. Bu durumda 0 cümleye ana düşünce cümlesi diyebiliriz. Ana düşünce parçada cümle halinde verilmemişse parçanın bütününden ana düşünceyi kendimiz çıkarmamız gerekir.

Paragraf, bir ana düşünce etrafında toplanmış cümleler topluluğudur. Paragraftaki cümlelerin hepsi ana düşünceyi destekler. Hiçbir cümle ana düşünceyle çelişemez.

Ana düşünce, konunun işlenmesindeki amaçtır. Paragrafın yazılma nedenidir.

İnsan öncelikle kendini, kendi yeteneklerini fark et-
melidir. Tarihte pek çok yetenek, kendine uygun
olmayan hayallerin peşinde giderek yok olmuştur.
Hepimizin hayran olduğu yıldızlar ise kendilerine en
uygun yolun hangisi olduğunu erken fark etmişlerdir.
Yeteneklerle hayaller ve başarılar aynı yönde giderse
doğru yoldayız demektir.

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın ana düşüncesidir?A) Yeteneklerimiz konusunda rehberliğe ihtiyaç duyarız.
B) Yetenekleri doğrultusunda hayal kuranlar başarırlar.
C) Çalışmak, insanın yeteneklerini geliştirmesini sağlar.
D) Kalıcılığı sağlamak, üstün yetenekli insanın başarısıdır.

Çözüm:

Metni okuduğumuzda insanın kendi yeteneklerini fark etmesinin başarıda ne kadar önemli olduğunun anlatıldığını görmekteyiz. Ancak yetenekler fark edilmediği zaman bunun sonuçlarının ne olacağı da anlatılmaktadır:
Tarihte pek çok yetenek, kendine uygun olmayan hayallerin peşinde giderek yok olmuştur.
O halde insanlar kendi yeteneklerine uygun hayaller kurmalı ve bunun peşinden gitmelidir. Böyle olmadığında hayal kurmanın bir anlamı da kalmamaktadır.
Hepimizin hayran olduğu yıldızlar ise kendilerine en uygun yolun hangisi olduğunu erken fark etmişlerdir.
Bütün bu düşünceleri bir araya getirdiğimizde B seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi