Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Sözcükler 7.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yazılışları, okunuşları farklı; anlamları aynı olan sözcüklerdir.

  • Örnek: dil – lisan, cevap – yanıt, soru – sual, yaşam – hayat

Sözcükler, cümlede farklı anlamlar kazanabilir. Bu nedenle eşanlamlı sözcükler, her zaman birbirinin yerine kullanılamaz.

  • “Kara gün dostudur bizim Kemal.” cümlesinde “kara” sözcüğünün yerine eş anlamlısı olan “siyah“ sözcüğünü getiremeyiz. Çünkü “kara“ sözcüğü cümlede renk anlamında değil; “kötü, uğursuz, sıkıntılı” anlamında kullanılmıştır.

Örnek Soru:

– Bu al elmaları yıkayıp masaya koy.
– Bu ilaç gribe çok iyi geliyormuş.
– Kafesteki kuşlar rengârenkti.
– Odamdaki ayna kırıldı dün.

Yukarıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcükler—
den hangisinin eş anlamlısı vardır?

A) al    B) ilaç    C) kuşlar     D) ayna


Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yerine eş anlamlısı getirilemez?

A) Çok az zamanımız kaldı.
B) Zıt anlamlı sözcükleri işledik.
C) Bu kara günler de elbet geçecek.
D) Tüm ihtiyaçlarımızı tek tek yazdık.

Yakın Anlamlı Sözcükler

Eş anlamlı sözcükler gibi zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilen fakat aralarında bazı anlam ayrılıkları olan sözcüklerdir.

Örnek:

  • usanmak — sıkılmak
  • çevirmek — döndürmek
  • dost — ahbap
  • eş — dost
  • çekinmek — kaçınmak
  • korkmak — ürkmek
  • beklemek — durmak
  • mutluluk — sevinç] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar