Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler

Somut Anlamlı Sözcükler:

Beş duyu organımız olan göz, dokunma, kulak, dil ve burundan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklerdir.

Çatal, rüzgâr, kalem, elektrik, su…

Soyut Anlamlı Sözcükler:

Beş duyu organımızla algılayamadığımız, varlıklarını ancak zihin yoluyla kavrayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklerdir.

Dostluk, öfke, sevgi, rüya, arkadaşlık…

Bazı sözcükler temel anlamlarıyla somut anlamlıyken cümledeki kullanımları soyut bir anlamı karşılayabilir.

“Hayatta başarılı olabilmek için asım kullanması gerektiğini biliyordu. ” cümlesinde geçen altı çizili sözcük temel anlamıyla somut bir varlığı karşılarken bu cümlede “akıl, zeka” anlamlarıyla kullanılarak soyutlaşmıştır.

Örnek:

Aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) En çok da bu acı sözleri işitiyorduk ondan.
B) Hepimiz de ortak bir endişeyi paylaşıyoruz.
C) Bir süre bekleyip aklındaki planı açıkladı.
D) Yazdığı şiir bir dergide bu ay yayımlandı.

çözüm:
A seçeneğinde “acı”, B seçeneğinde “endişe”, C seçeneğinde ise “plan” sözcükleri soyut anlamlıdır. Cevap D seçeneğidir.

Soru:

Aşağıdakilerin hangisinde temel anlamıyla somut olan bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Okuyarak kafanızı dinç tutmalısınız.
B) Kitaplar ruhumuzla dostluk kurarlar.
C) Masada çok önemli bir konu tartışılıyordu.
D) Yüz yıl sonrası için insan eğitmeliyiz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar