Soru Zarfları Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Soru Zarfları:

Fiilleri soru anlamıyla tamamlayan ve cevabı zarf olan sorulardır. “Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, neden, niye” soru sözcükleri soru zarfı olarak kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan altı çizili sözcükler soru zarflarına örnektir:  • Bu kadar yoğun işin altından nasıl kalkacaksınız?
  • Yeni arkadaşınız takıma ne zaman katıldı?
  • Otobüsün gelmesini daha ne kadar bekleyecekler?
  • Sizi gördüğü halde size niçin selam vermedi?
  • Böyle bir davranışı neden onayladığını size söylemedi mi’?
  • İstanbul’a nasıl gideceğinizi kimseye niye sormuyorsunuz?

Not: “Nasıl” sözcüğü soru sıfatı olarak da kullanılabilir. Bir ismin niteliğini soruyorsa sıfat görevindedir. Bir fiilin durumunu soruyorsa zarf görevindedir.

Nasıl kitaplar okumaktan hoşlanırsın ?” cümlesinde kullanılan “nasıl” sorusu “kitapların niteliğini sorguladığı için sıfat görevindedir.

“Buradaki insanlar geçimlerini nasıl sağlıyorlar?” cümlesinde kullanılan “nasıl” sorusu “sağlamak” fiilinin durumunu sorguladığı için zarf görevindedir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğü soru zarfı olarak kullanılmıştır?

A) Bugünlerde genellikle ne tür kitaplar okuyorsun?
B) Konuyla ilgili anlattığım neyi anlayamamış Murat?
C) Bu adam gözlerini bize dikmiş ne bakıyor böyle?
D) Bundan sonra sana ne söylesem fayda etmeyecek.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi