Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı 7.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı

Anlamları birbirine çok yakın olan ya da yazılışları bakımından birbirine benzeyen sözcüklerin karıştırılıp birbirlerinin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.
Örnek: Odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştır.
Bu cümlede “kaplamak” sözcüğü yerine kaplamak sözcüğü kullanılmalıdır.

Örnek: Soruyu dikkatlice okumazsanız yanlış yanıtlama şansızın artar.
Bu cümlede yanlış yanıtlamak bir şans olmadığı için “şans” sözcüğü yerine “ihtimal” sözcüğü kullanılmalıdır.Örnek Cümleler:

  • Çok üzgün olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
  • Bu iki elbise arasında desen bakımından hiçbir ayrıcalık yoktur.
  • Babasına soru sorarken oldukça çekimser davranıyor.
  • Öğrencilerin sınavda başarılı olması, derslerle ilgilenmelerine bağımlıdır.
  • Biriktirdiğim paranın miktarını küçümseme, o para bir araba almaya yeter.
  • Çocuğun saçları çok kısa sürede büyümüş.
  • Sınava birlikte çalışmamız sınavdan yüksek puan almama neden oldu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur?

A) Kayıt için iki fotoğraf istediler.
B) Soğuk hava ellerimi tahrip etti.
C) Duman her yeri kapsamıştı.
D) Televizyonda yeni bir film yayımlandı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi