Deyimler 7.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

DEYİMLER

Deyim; kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla veya özel bir yapı ya da söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından uzaklaşmış sözcüklerden oluşan kalıplaşmış söz topluluğudur.

Bir olayın, bir durumun ya da bir kavramın daha etkileyici anlatılmasını sağlar.Kalıplaşmış oldukları için deyimlerdeki sözcüklerin yeri değiştirilemez.

Genellikle mecaz anlamlı söz gruplarıdır fakat az da olsa gerçek anlamda kullanılan deyimler vardır.

Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıkıntıyı çektikten sonra beğenmediği bir durumu kabul eden” kişiden söz edilmektedir?

A) Her işe burnunu sokmazsan olmaz.
B) Burnundan kıl aldırmayan biridir arkadaşım.
C) O, her zaman burnunun dikine giderdi.
D) Bu olaydan sonra burnu iyice sürtüldü.


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “maddi sıkıntı yaşamak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Onun hayatı bolluk bereket içinde geçiyordu.
B) Nasihatlerimiz bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyordu.
C) Dara düştüğümde kimse bana yardım etmedi.
D) Bu olayda da kabak benim başıma patladı.


”Belli etmeden iş çevirmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisinde vardır?A) Saman altından su yürüttüğünüzü anlayamamışız.
B) Buluttan nem kapan biridir 0.
C) En ufak bir şeyde saman alevi gibi parlardı.
D) Maymun iştahlılığı yüzünden başına gelmeyen kalmadı.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyim anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) Kaşla göz arasında ortadan kayboldu tüm çocuklar.
B) Aldanmamak için uyanık olun, gözünüzü dört açın.
C) Bize kulak asmıyor, her söylediğimizi yapıyordu çocuk.
D) Çocuk, annesiyle babasını parmağında oynatıyordu.


Aşağıdaki öğrencilerden hangisi cümlesinde deyim kullanmamıştır?

A) Son hareketliyle bir çuval inciri berbat etti.
B) Bize yardım etmek için her şeyi yapıyor.
C) Onun ne yapacağını anlamak için ağzını aradılar.
D) Çıkarları yüzünden birbirlerine girdiler, artık konuşmuyorlar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi