Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler 7.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe -

Öznel Anlatım

Kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olarak kişiden kişiye değişebilen yargılardır. Öznel anlatımda kişi, cümleye kendi duygularını katar, yorum yapar. Bu tür yargılar “bence, bana göre” anlamı taşır.

Örnek:

  • Dost kazanmak, para kazanmaktan daha kıymetlidir.
  • Yazarımız, çok etkileyici bir anlatım gücüne sahiptir.
  • Tatil dediğin sessiz ve huzurlu bir yerde olur.

Soru:

I. Şiir, roman, hikâye yazarı pek çok sayıda sanatçının dile gereken önemi vermediğini görüyoruz. II. Oysa bugün, dili her şeyin önünde tutan sanatçılar kalıcı ve ünlü olabiliyor. III. Çünkü insanların gönlüne, beynine girmenin yolu dilden geçiyor. IV. Gerçek sanatçı; dilini, üslubunu geliştiren, bunun öneminin farkında olan kişidir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “öznel bir tanıma” yer verilmiştir?

A)I   B) II    C) III    D) IV

Nesnel Anlatım

Kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olarak değişmeyen, yorum içermeyen, kanıtlanabilirlik özelliğini taşıyan cümlelerdir.

Örnek:

  • Hava sıcaklığı nisan ayından itibaren artış gösterecek.
  • Kitabın kırkıncı baskısı ağustos ayında yapılmış.
  • Oyunda üç kadın, iki erkek oyuncu vardı.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel“ bir anlam vardır?

A) Bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum.
B) Uzun süren evliliklerin sırrı, karşılıklı sevgi ve anlayıştır.
C) Karadeniz, eşsiz manzarasıyla insanı büyüler.
D) Hava kirliliğinin artmasıyla birçok bitki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Not: Bir cümlenin nesnel anlatıma sahip olması için o cümlede verilen bilginin doğruluğunun ya da yanlışlığının ispat edilmesi gerekir. Yani verilen bilgi yanlış olsa da bilginin yanlışlığı ispat edildiği takdirde cümle nesnel bir anlatıma sahip olur.

Örnek: Köyden kente yapılan göçler her geçen yıl artmaktadır.

Bu cümlede verilen bilginin doğruluğu ya da yanlışlığı resmî verilere göre ispat edilebilir. Bilgi yanlış da olsa bu cümle nesnel bir anlatıma sahiptir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar