Fiilimsi ve Yardımcı Fiil Eksikliği (Anlatım Bozuklukları) 11. Sınıf Edebiyat


Kategoriler: 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı

Fiilimsi ve Yardımcı Fiil Eksikliği

Bir cümlede, fiilimsilerin gerektiği yerde kullanılmaması ya da hem olumlusunun hem de olumsuzunun kullanılması gerekirken yalnızca birinin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.

Bir cümlede, yardımcı fiilin hem olumlusunun hem de olumsuzunun kullanılması gerekirken yalnızca birinin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.

“Soruları ders başlamadan önce mi sonra mı çözelim?” cümlesinde “sonra” sözcüğünden önce “başladıktan“ sözcüğü getirilmelidir.

“Seslerini ve yüzlerini görmediğim radyo dostlarını çok seviyorum.” cümlesinde “seslerini” ve “yüzlerini” sözcükleri “görmediğim” sözcüğüne bağlanmış fakat “görmediği” sözcüğü “seslerini” sözcüğüne uygun düşmemektedir. “Seslerini” sözcüğünden sonra ”duymadığım” sözcüğü getirilmelidir.

Aşağıda verilen cümlelerde fiilimsi veya yardımcı fiil eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır:

  • Bu, sizlere verebileceğimiz en önemli ödül ve en önemli hedeftir.
  • Şirketin yasal ve yasal olmayan rakiplerini ezmeye çalışması doğru değil.
  • Onu buraya gelmeden önce mi, sonra mı aradınız?
  • Görevlilerin beyaz kravat ve koyu renk ceket giymesi emri verildi.
  • İnsanlara karşı davranışlarının nasıl olması ya da olmamasını anlattı.
  • Çok az ya da hiç uyumadan dünkü sınava girmişler.
  • İnsanlara gereken ilgi ve önemi vermek zorundayız.
  • Yorgun ve sinirli araç kullanan kişiler kazalara sebep olur.
  • Yarışmaya okul birincisi ve cezası olmayan öğrenciler katılabilir.
  • Bu konuda yapılan çalışmaları ve önlemleri dikkatlice incelemelisiniz.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar