Kategoriler: 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TİYATROSU (1923-1980 ARASI)

Toplumuzu ve insanımızı derinden etkileyen sorunlar, olaylar ve olgular tiyatro yapıtlarında bütün çıplaklığıyla yansıtılmıştır. Batılılaşma özentisinin sonuçları romanımızda nasıl ele alınmışsa tiyatro yapıtlarında da ele alınmıştır.

Batılılaşmanın yarattığı değerler karmaşası, ekonomik sorunların aile üzerindeki olumsuz etkileri, aydınlarla geniş halk yığınları arasındaki kopukluk, yoksul halk ve toplumsal koşullar sahneye aktarılmıştır.

Oyun yazarları yapıtlarını ülkenin gelişen, değişen koşullarıyla beslemişler ve ülke gerçeklerine ayna tutmaya çalışmışlardır.

1923-1995 yıllan arasında yazılan tiyatro yapıtlarını konularına göre şöyle sınıflandırabiliriz:

1. Köy oyunları: Necati Cumalı’nın Susuz Yaz, Turgut Özakman’ın Töre, Recep Bilginer’in İsyancılar ve Sarı Naciye, Güngör Dilmen’in Kurban, Orhan Asena’nın Fadik Kız, Turan Oflazoğlu’nun Keziban-Allah ‘ın Dediği Olur ve Elif Ana

2. Aile dramları-Kadın: Turgut Özakman’ın Pembe Evin Kaderi ve Paramparça, Adalet Ağaoğlu’nun Çatıdaki Çatlak ve Tombala, Orhan Asena’nın Fadik Kız ve Kocaoğlan

3. Politik hiciv: Orhan Asena’nın Şili’de Av ve Ölü Kentin Nabzı

4. Tarihi oyunlar

  • a. Destanlar ve efsanelerin yorumlanması (Türk destanları, Mezapotamya, Yunan mitolojisi):
    Güngör Dilmen’in Deli Dumrul, Bağdat Hatun, Midas’ın Kulakları; Orhan Asena’nın Tanrılar ve İnsanlar, Simavnalı Şeyh Bedrettin
  • b. Osmanlı tarihi: Güngör Dilmen’in İttihat ve Terakki; Turan Oflazoğlu’nun Cem Sultan, Fatih, Kösem Sultan; Orhan Asena’nın Hürrem Sultan
  • c. Milli Mücadele dönemi: Necip Fazıl’ın Tohum, Turan Oflazoğlu’nun Atatüdr
  • d. Başka ülkelerin tarihi: Güngör Dilmen’in Hasan Sabbah

5. İnsanın yalnızlığı ve gücünü sorgulayan felsefi oyunlar: Melih Cevdet’in Mikado ‘nun Çöpleri

6. Kasaba ve büyük şehirlerin kenar mahallelerini ele alan oyunlar: Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı, Adalet Ağaoğlu’nun Çatıdaki Çatlak

7. Almanya’ya giden işçiler: Yüksel Pazadraya’nın Mediha

Tiyatro Yazarları

a. 1870-1919 doğumlular: Musahipzade Celal, İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, Reşat Nuri, Faruk Nafiz, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Tarık Buğra, Haldun Taner, Aziz Nesin, Oktay Rifat, Nazım Kurşunlu…

b. 1920’Ii yıllarda doğanlar: Sabahattin Kudret, Necati Cumalı, Orhan Asena, Recep Bilginer, Cahit Atay, Fazıl Hayati Çorbacıoğlu, Adalet Ağaoğlu…

c. 1930’Iu yıllarda doğanlar: Turgut Özakman, Güngör Dilmen, Turan Oflazoğlu…

d. 1940’lı yıllarda doğanlar: Yüksel Pazarkaya, Başar Sabuncu…

e. 1950’Ii yıllarda doğanlar: Ferhan Şensoy, Murathan Mungan] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar