Kategoriler: 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı

MÜNAZARA

 • Genellikle okullarda düzenlenen birer cümleyle ifade edilen bir tezle antitezin iki grup arasında bir önünde tartışılmasıdır.
 • Münazarada zıt yönlü iki konu tartışılır.
 • Münazara, söz ve düşünce yarışmasıdır.
 • Münazara, yarışma kaygısı taşıması açısından diğer konuşma türlerinden ayrılır.
 • Ortaya çıkışı İngiliz Parlamentosu’na dayanan münazara iki yüz yıla yakın bir zamandır uygulanan bir tartışma türüdür. İngiliz Parlamentosu’nda meclis ortamı canlandırılır, karşıt fikirleri savunan taraflar, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırdı. Burada da olduğu gibi münazarada iki taraf vardır: Muhalefet ve hükümet.

Aşağıdaki aşamalar doğrultusunda münazara yapılabilir

 • İddia ve karşı iddiayı savunan üçer kişilik iki grup oluşturulur.
 • İddiayı savunan birinci konuşmacı, kanıt içeren bir “tasarı” sunar.
 • Karşı iddiayı savunan birinci konuşmacı, sunulan tasarıya karşı çıkar ve kanıtlan çürütür.
 • İddiayı savunan ikinci konuşmacı, karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütür ve yeni kanıtlar sunar.
 • Karşı iddiayı savunan ikinci konuşmacı, iddiayı savunanların kanıtlarını çürütür ve yeni kanıtlar sunar.
 • İddiayı savunan üçüncü konuşmacı, yeni argümanlar sunmadan karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütür.
 • Karşı iddiayı savunanlardan üçüncü konuşmacı, yeni argümanlar sunmadan iddiayı savunanlarının argümanlarını çürütür.
 • Karşı iddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacı, özet yapar ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit eder.

Münazara için bazı konu örnekleri şunlardır:

 • Kadınlar çalışmalı mı, çalışmamalı mı’?
 • Eğitimde dayak yaralı mıdır, zararlı mıdır?
 • İnsanın başarısında zekâ mı, çalışmak mı daha önemlidir?
 • AB’ye girmek Türkiye için yararlı mı olacaktır, zararlı mı’?
 • Çok gezen mi, çok okuyan mı iyi bilir?
 • Sanat, sanat için mi; yoksa sanat, toplum için midir?
 • Televizyonun hayatımızdaki etkisi olumlu mudur, yoksa olumsuz mudur?

Jüri, değerlendirmesini 100 puan üzerinden yapar. Puanlama şu ölçütlere göre yapılır:

 • Jest ve mimiklerin kullanımı
 • Türkçeyi doğru ve iyi kullanma
 • İnandırma ve savunma gücü
 • Zamanı iyi kullanma
 • Karşı tarafın görüşlerini eleştirme ve çürütme gücü

Dil yeteneğini geliştirme
Özgüven kazandırma
Araştırma becerisini geliştirme
Empati yeteneğini geliştirme
Sebep-sonuç ilişkisi kurabilme
Öğrencilere tartışma yöntemini öğretme

MÜNAZARANIN YARARLARI

 • İnandırıcılık yönünü belirleme
 • Fikrini savunma kabiliyetini kazanma
 • Farklı konular üzerinde fikir üretme
 • Toplum karşısında konuşma beceresini geliştirme
 • Farklı çözüm yolları bulma
 • Düşünme yeteneğini geliştirme
 • Dinleme yeteneğini geliştirme
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar