Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Sabit Oranlar Kanunu Video

Sabit Oranlar Kanunu Ders Notu

Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit ve değişmeyen bir oran vardır. Bu orana “Sabit Oranlar Kanunu” denir. Bileşikteki elementler arasında bulunan bu oran değişecek olursa aynı elementler ile yeni ve farklı bir bileşik oluşur. Fransız kimyacılardan Proust aynı miktar bakır elementini farklı maddelerle tepkimeye soktuğunda oluşan madde miktarlarına bakarak bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman aynı kütle oranının bulunduğunu belirlemiştir. Dalton Atom Teorisi aslında Proust’un ifade ettiği sabit oranlar kanunundan önce ortaya atılmıştır. Deneysel sonuçlar ile Dalton’un fikirlerinin örtüştüğü görülmüştür. Ancak sabit oranlar kanunu tek başına atomik teorinin doğruluğunu kanıtlamaz. Sonuç olarak, tepkimeler sonucunda atomlar arasında bileşikler oluştuğunda, bileşiğin moleküllerinde hep aynı sayıda atomlar vardır. Bu nedenle bir bileşikteki elementler arasındaki kütle oranı daima aynıdır.

Bilgi: Bir bileşikteki elementler arasındaki kütlece birleşme oranı bilinirse, her bir elementin bileşikteki kütlece yüzdeleri de bulunabilir. Örneğin, Fe2O3 bileşiğinde 7 gram Fe ile 3 gram 0 birleşmektedir. Buna göre, bileşikte kütlece % 70 Fe ve % 30 O vardır.

Sabit Oranlar Kanunu Soru Çözümleri

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALARBunları Biliyor muydunuz?
Basit (kaba) formül: Bileşiği oluşturan element atomlarının cinsini ve sayıca birleşme oranını gösteren en sade formüldür. Molekül formülü (gerçek formül): Bileşik molekülündeki atomların cinsini ve gerçek sayılarını gösteren formüldür. Görsel 1.1.6ʼda görülen C2H6 gerçek formüldür. Formüldeki atomların altında yazılan sayılar mümkün olan en küçük tam sayıya dönüştürüldüğünde basit formül elde edilir. Etan molekülünün basit formülü CH3’dir. Anlaşılacağı gibi molekül formülündeki atom sayıları basit formüldeki atom sayılarının tam katıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar