Kategoriler: 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı -

Millî Edebiyat’tan etkilenen Beş Hececiler millî kaynaklara dönmeyi ilke edinmişlerdir. Şiire Birinci Dünya Savaşı Millî Mücadele yıllarında başlayan Mütareke yıllarında şöhret kazanan edebî topluluktur.

Özellikleri:

Aruzla şiire başlayan sanatçılar sonradan hece ölçüsüne geçmişlerdir.

Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır.

Şiirleri, memleket sevgisi ve memleket sorunları üzerine kuruludur. Yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi konuları işlemişlerdir.

Daha çok hece ölçüsünün 11’li ve 14’lü kalıplarını kullanmışlardır.

Şiirlerinde Anadolu manzaralarını, Anadolu’nun yaşayışını coşkuyla işlemişlerdir. Anadolu gerçeğini şiire sokmuşlardır.

Hece ölçüsüyle serbest müstezat yazmışlardır.

Dörtlük esasına bağlı kalan sanatçılar, yeni yeni biçimler aramışlardır. Batı kaynaklı nazım biçimlerini de kullanmışlardır. Üç, dört, beş, altı, yedi dizeli bentler kullanmışlardır.

Nesir (düzyazı) cümlesini şiire aktarmışlardır.

Özentiden uzak, yalın ve açık bir anlatımı benimsemişIerdir. Sade bir dil kullanmışlardır. İstanbul Türkçesini esas almışlardır, şiirde günlük konuşma dilini kullanmışlardır.

Şiirleri lirik özelliklerden çok didaktik nitelik taşır.

Halkın niteliklerini yeterince tanıyamadıkları için şiirleri romantik bir halkçılık anlayışından kurtulamamıştır. Gerçekçi olmak isterken savaşın da etkisiyle duyarlılık adına gerçekçiliği yitirmişlerdir.

Millî romantik özellikler taşırlar. Şiirlerinde Millîyetçilik ve Türkçülük düşüncesini işlemişlerdir.

Kafiyeler, genellikle kulak içindir.

Taklitten yola çıktıkları için şiirleri derinlikten yoksundur, farklı şairlerin şiirleri birbirini andırır.

 • Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
 • Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
 • Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
 • Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini…
 • Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
 • Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
 • Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
 • Sana uğurlar olsun… ayrılıyor yolumuz

Faruk Nafiz Çamlıbel

Temsilcileri:

 • Orhan Seyfi Orhon
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Enis Behiç Koryürek
 • Yusuf Ziya Ortaç] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar