Temel Orantı Teoremi

Temel Orantı Teoremi

Bir üçgenin bir kenarına paralel olan ve diğer iki kenarını kesen bir doğru, kestiği kenarları orantılı parçalara ayırır. Bu teoreme temel orantı teoremi denir.Örnek:

Örnek:Soru 1: ABC bir üçgen. DE ve BC doğru parçaları birbirine paraleldir. Ad ve EC uzunlukları eşit olup 6cm dirler. AE uzunluğu da 9 cm dir.Verilenlere göre DB uzunluğu kaç cm dir? Çözüm 1: De ve BC doğru parçaları birbirine paralel olduklarından dolayı temel orantı teoremine göre , AD ve DB uzunluklarının oranı, AE ile EC uzunluklarının oranına eşittir. Yani 6 bölü x ile 9 bölü 6 eşit olduklarından dolayı x 4 cm bulunur. Soru 2: ABC bir üçgendir. DE ve BC doğru parçaları paralel ve DF ile BE doğru parçaları paraleldirler. AD uzunluğu 14 cm, AF uzunluğu 8 cm, DB uzunluğu 7 cm dir. Verilenlere göre EC uzunluğunu bulunuz. Çözüm 2: FE uzunluğuna y diyelim. ABE üçgeninde DF ve BE doğru parçaları paralel olduklarından dolayı temel orantı teoremine göre 14 bölü 7 eşittir 8 bölü y ise y 4 cm bulunur. ABC üçgeninde DE ve BC doğru parçaları paralel olduklarından temel orantı teoremine göre  x 6 cm bulunur.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi