Temel Orantı Teoremi

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Matematik, Üçgenler, Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Bir üçgenin bir kenarına paralel olan ve diğer iki kenarını kesen bir doğru, kestiği kenarları orantılı parçalara ayırır. Bu teoreme temel orantı teoremi denir.

Örnek:

Örnek:] }

Soru 1: ABC bir üçgen. DE ve BC doğru parçaları birbirine paraleldir. Ad ve EC uzunlukları eşit olup 6cm dirler. AE uzunluğu da 9 cm dir.Verilenlere göre DB uzunluğu kaç cm dir?
Çözüm 1: De ve BC doğru parçaları birbirine paralel olduklarından dolayı temel orantı teoremine göre , AD ve DB uzunluklarının oranı, AE ile EC uzunluklarının oranına eşittir. Yani 6 bölü x ile 9 bölü 6 eşit olduklarından dolayı x 4 cm bulunur.
Soru 2: ABC bir üçgendir. DE ve BC doğru parçaları paralel ve DF ile BE doğru parçaları paraleldirler. AD uzunluğu 14 cm, AF uzunluğu 8 cm, DB uzunluğu 7 cm dir. Verilenlere göre EC uzunluğunu bulunuz.
Çözüm 2: FE uzunluğuna y diyelim. ABE üçgeninde DF ve BE doğru parçaları paralel olduklarından dolayı temel orantı teoremine göre 14 bölü 7 eşittir 8 bölü y ise y 4 cm bulunur. ABC üçgeninde DE ve BC doğru parçaları paralel olduklarından temel orantı teoremine göre  x 6 cm bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar