Katlı Oranlar Kanunu 10.Sınıf Kimya


Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Katlı Oranlar Kanunu Video

Katlı Oranlar Kanunu

ingiliz bilim insanı John Dalton tarafından 1803 yılında ortaya atılmıştır. İki element arasında birden fazla bileşik oluşuyorsa, elementlerden birinin kütlesi sabit kalmak koşuluyla diğer elementin kütleleri arasında küçük ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Bu orana katlı oranlar kanunu denir.

Katlı Oranlar Kanunu Soru Çözümleri] }

Soru: X ve Y elementleri arasındaki bileşiklerden birincisinde 7 g X ile 15 g bileşik; ikincisinde 14 g X ile 38 g bileşik meydana gelmektedir. Buna göre, birinci bileşikteki Y ile, ikinci bileşikteki Y elementlerinin kütleleri arasındaki katlı oran kaçtır?

Soru: Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başındaki kutucuğa "D", yanlış olanların başındaki kutucuğa "Y" harfi yazınız.
1. Kütlenin korunumu ile ilgili temel yasa Lavoisier tarafından bulunmuştur. (   )
2. Dalt0n'a göre maddenin en küçük yapı taşı atomdur ve bölünemez. (   )
3. Mg0 ve CaO bileşiklerinde katlı oran uygulanabilir. (   )
4. Dalton Atom Teorisi temel kimya kanunlarını destekler. (   )
5. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman sabit bir oran vardır. (   )
6. Bir bileşiğin kütlesi arttıkça bileşiği oluşturan elementlerin arasındaki birleşme oranı da artar. (   )
7. Kimyasal tepkimeler sırasında harcanan maddelerin kütleleri toplamı ile elde edilen ürünlerin kütleleri toplamı her zaman eşittir. (   )
8. Katlı Oranlar Kanunu aynı elementler arasında oluşan farklı birleşme oranlarındaki bileşikler için kullanılır. (   )

Soru: Bir kroze içerisine gümüşümsü gri renkli 7,4 g katı saf kalay (Sn) metalinden konuyor. Kroze ısıtıldığında katının rengi siyaha dönüşüyor ve krozenin kütlesi 1,6 gram artıyor. Buna göre,
I. Kalay (Sn) ile oluşan bileşiğin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.
II. Oluşan bileşik kalayın oksijenli bileşiğidir.
III. Krozedeki kütle artışı yanma sonucu olmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar