Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

Sayıların Yazımı

1.  Sayılar harflerle yazılabilir:

  • Yanımdan beş çocuk geçti.

Not: Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir. Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.

2. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır:

  • Kurultaya on yedi ülkenin temsilcisi katıldı.

3. Para ile ilgili işlemlerde senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır:

  • 750,35 (yediyüzelliTL, otuzbeşkr.)

4. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır:

  • Altmışaltı, ellibir…

5. Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralanmasında kullanılır:

  • II. Dünya Savaşı, II. Selim, IX. yüzyıl

6. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur:

  • 26.375

7. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır:

  • 7,17

8. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır:

  • 25. , 18’inci

9. Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla belirtilir:

  • 5’er değil, beşer

Örnek Sorular:

Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Karanlık basmadan eve gidelim mi?
B) Kitabın otuzikinci sayfasında kaldım.
C) 27 Temmuz’da yeğenim evleniyor.
D) Şirin bir kasabada dört kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelmiş.


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) Haftada ikiyüzelli soru Çözerek kazanmış sınavı.
B) Biz de 3’er kişilik sıralarda otururduk ilkokulda.
C) Birazdan maçın 2.’inci yarısı başlayacak.
D) Beni besinci günün sonunda arayıp çağırdılar.


Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını düzeltiniz.

1. Törene yetmişdört kişi geldi.
“yetmişdört” değil “yetmiş dört” şeklinde yazılmalı.

2. 4.’üncü sırada kardeşim oturuyor.
“4.’üncü” değil “4’üncü” şeklinde yazılmalı.

3. Annem hepimize 6’şar erik verdi.
“6’şar” değil “altışar” şeklinde yazılmalı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar