Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) 5.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

Ünsüz Benzeşmesi

Sert ünsüzle (ç, f, h, k, s, ş, t) biten bir sözcüğe “c, d, g” ile başlayan eklerden biri getirildiğinde ekin başındaki “c, d, g“ ünsüzleri sertleşerek “ç, t, k” ye dönüşür. Buna “ünsüz benzeşmesi“ denir.

Örnek: Kitap — da —> Kitapta, Unut — gan —> Unutkansokakda —> sokakta

  • Bu örnekte “k” sert ünsüzü ile biten sözcüğe “d” ünsüzü ile başlayan bir ek getirilmiş, “d” sesi “t” ye dönmüştür.

dişden —> dişten

  • Bu örnekte ş sert ünsüzü ile biten sözcüğe ”d” ünsüzü ile başlayan bir ek getirilmiş, “d” sesi “t” ye dönmüştür.

Sayılara getirilen ekler de benzeşme kuralına uyar.

  • 1923’te / 5’ten

Kısaltmalara getirilen ekler de kısaltmanın okunuşuna göre benzeşme kuralına uyar.

Örnek: BOTAŞ’tan

Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz  benzeşmesi yoktur?

A) Kapıyı yavaşça kapayın lütfen.
B) Irmaktan botla geçiyoruz.
C) Bu pakette senin için güzel bir sürpriz var.
D) Aradığın dosyayı masanın üzerinde gördüm.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?

A) Evdeki hesap çarşıya uymaz.
B) Yolumuz düşerse senin yanına da uğrarız.
C) Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa haber ver.
D) Düşüncelerini açıkça paylaşmalısın bizimle.


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir sözcük yoktur?

A) Bu cevabı hiçbirimiz beklemiyorduk.
B) Sınıfça bu kararı onayladık.
C) Sabahtan akşama kadar oyun oynadık.
D) Kapıyı hafifçe tıklatarak girdi odaya.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi