-ki Eki ve Bağlaç Olan -ki’nin Yazılışı Türkçe 5.Sınıf


Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

Ek Olan “-ki” ve Bağlaç Olan “ki”nin Yazımı

Ek olan “-ki” kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

Ablam, yarınki sınava çalışıyor.
Bahçedeki çiçekler susuzluktan kurumuş.
Sizinki yarın sabah gelecekmiş.

Bağlaç olan “ki” kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır.

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.
Duydum ki unutmuşsun verdiğin sözleri.
Sizler ki geleceğimizin teminatısınız.

Ek olan “ki” ile bağlaç olan “ki”yi “ki” den sonra —ler eki getirerek kolayca ayırt edebiliriz.

Ek olan “ki”den sonra —ler ekini getirebiliriz.

Cebimdeki parayı düşürmüşüm.
(Cebimdeki—ler)—> anlamlı olduğu için ektir.
Bizimki yarışmada birinci seçilmiş.
(Bizimki—ler)—> anlamlı olduğu için ektir.

Bağlaç olan “ki”den sonra —ler ekini getiremeyiz.

Biraz dikkatli ol ki hata yapmayasın.

(ol ki—ler) —> anlamsız olduğu için bağlaçtır.
Diyelim ki sen dünyanın en zengin insanısın.

(Diyelim ki—ler) —>anlamsız olduğu için bağlaçtır.

Örnek Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Elinde ki bardaklar yere düştü.
B) Bilmiyorsan sus ki biliyor sansınlar.
C) Yerdeki karıncayı dahi incitmezdi.
D) Etrafımızdaki insanlara en büyük hediye sevgidir.

Çözüm:
A seçeneğindeki “ki” ek olan “ki”dir ve bitişik yazılmalıdır. Diğer seçeneklerde yanlışlık yoktur. Doğru cevap A’dır.

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Tahtada ki problemi ben çözeceğim.
B) Siz yarın ki sınava katılın.
C) Biraz daha dikkat et ki aynı hataları yapma.
D) Arabada ki kutuyu getirir misin?

çözüm:
Doğru cevap C seçeneğidir. C seçeneğindeki “ki” bağlaç olan “ki”dir ve yazımı doğrudur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar