Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler 5.Sınıf Türkçe

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler 5.Sınıf Türkçe

Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Kara – Siyah
Uyarı – İkaz
Kırmızı – Al
Ek – İlave
Yaşlı – İhtiyar
Islak – Yaş
Öfke – Hiddet

Sözcükler, cümle içindeki kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilir. Bu nedenle eş anlamlılık ilişkisi de sözcüğün cümle içinde kazandığı anlama göre değişiklik gösterir.

Dost, kara günde belli olur.

Bu cümledeki “kara” sözcüğü “kötü, uğursuz, sıkıntılı“ anlamında kullanıldığı için sözcüğün yerine eş anlamlısı olan
siyah sözcüğü getirilemez.

Eş anlamlılık sözcüğün cümledeki kullanımına göre değişebilir.

  • Araba ağır gidiyordu. —> Bu cümledeki “ağır” sözcüğünün es anlamlısı “yavaş” tır.
  • Ağır bir yenilgi aldılar. —> Bu cümledeki “ağır” sözcüğünün eş anlamlısı ”çetin, güç’ tür.

ÖRNEK SORULAR

Onun bu yeteneğini herkes ayakta alkışladı.
Bu cümlede geçen “yetenek” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabiliyet B) Örnek C) Azim D) Sorumluluk


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizgili sözcüğün eş anlamlısı yanlış verilmiştir?
A) Utanınca al al(kırmızı) oluverir kızın yanakları.
B) Sorular kolaydı ama bir iki zor(güç) soru da vardı sınavda.
C) Sesin(seda) geldiği yöne doğru koştuk hepimiz.
D) Bir asırdır(sene) bu ev ailemizindi.


1. Sözlerimden farklı anlamlar çıkarmayın.
2. Yeni doğan bebeğe güzel bir ad koymuşlar.
3. Beyaz bir elbise giymişti.
4. Arkadaşı çalışkan insanları sever.

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kullanılamaz?

A) mânâ B) isim C) ak D) başarılı
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar