Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

D. Soru Eki “mı / mi / mu / mü”nün Yazılışı

Soru eki olan “mı / mi / mu / mü” her zaman kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. Soru ekinden sonra gelen ekler soru ekine bitişik yazılır.

Sen kitap okumayı sever misin?
Güzel mi güzel bir elbise alacağım kendime.

E. Sayıların Yazımı

1. Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır.
bin yıldan beri, dört kardeş, haftanın beşinci günü

2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
iki yüz, üç yüz altmış beş, bin beş yüz yirmi bir

Örnek Soru:

Aşağıdakilerin hangisinde gün ve ayların yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Ünlü şair, 12 Nisan 1922 yılında doğdu.
B) Sonuçlar 26 Temmuz’da açıklanacak.
C) Bu perşembe okulumuzda veli toplantısı yapılacak.
D) 12 mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı TBMM’de kabul edildi.

Çözüm:
Doğru cevap D seçeneğidir. Çünkü belli bir tarih anlatmasına rağmen büyük yazılması gereken ”mart” kelimesi küçük yazılarak yazım yanlışlığı yapılmıştır.

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön bildiren kelimelerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır.

A) Asya’nın kuzeyi diğer bölgelere göre daha soğuktur.
B) Romanya, doğu Avrupa’da bulunan bir ülkedir.
C) Kuzey Afrika, büyük çöllerle kaplıdır.
D) Türkiye’nin güneybatısında Akdeniz iklimi görülür.

Çözüm:
Doğru cevap B seçeneğidir. Çünkü “doğu” kelimesi özel ismin önüne geldiği için büyük yazılmalıydı.

Örnek Soru:

Büyük harfle yapılan kısaltmalara gelen ek kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki kurala uyulmamaktan kaynaklı yazım yanlışı vardır?

A) Hazırladığımız tiyatroyu AKM’nde yarın sergileyeceğiz.
B) TEOG kaldırılınca yaklaşık bir milyon öğrenci LGS’ye girdi.
C) Bu üründe TSE’nin simgesi yok.
D) Babası DSİ’de işe başladı.

Çözüm:
A seçeneğinde kısaltmaya gelen ek son harfin okunuşuna göre gelmemiştir. Cevap A’dır.

Örnek Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur!

A) Arabayı biraz ilerideki kapalı otoparka parketti.
B) Beşikten in de biraz başkası sallansın.
C) Dedem her sabah parkta koştuktan sonra büfeden bir tane milliyet gazetesi alır.
D) TEK’ndan gelen yetkililer elektriklerimizin bir süre kesik olacağını söylediler.

Çözüm:
A seçeneğinde birleşik kelimelerin yazımıyla ilgi” bir yanlışlık vardır. “Parketti” değil, “park etti” olacaktır.  C seçeneğinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır. “milliyet” büyük harfle yazılacaktır. D seçeneğinde kısaltmalara gelen eklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Büyük harfle yapılan kısaltmaya gelen ek kısaltmanın son harfine göre eklenir. “TEK’ndan” değil, “TEK’ten” olması gerekir. Doğru cevap B’dir.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Masanın üzerindeki kitapları buraya getirir misin?
B) Öğretmen benim kitabımı aldı, seninkini yanında götürdü.
C) Öyle bir şey söyledi ki kulaklarıma inanamadım.
D) Tam evden çıkıyordumki alt komşumuz bir fincan şeker istemeye geldi.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır?

A) Okullar üç aylık uzun bir tatilin ardından Eylül’ün ilk haftası açılacak.
B) Hangi bayramda bizleri hatırladı ki bu bayram hatırlasın.
C) Her şeye rağmen sabretmelisiniz.
D) Mustafa Efendi kurula başkanlık edecek.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Okulumuzda düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci oldum.
B) Arkadaşım 1 gün beni aradı ve bize gelmek istediğini söyledi.
C) Alın bakalım , size birer tane kalem hediye edeyim.
D) Küçücük çocuk 1’den 10’a kadar saymasını öğrenmiş.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışlığı yapılmıştır?

A) Annem bahçenin her tarafına aslan ağzı dikmiş.
B) Dayım köyde ipek böceği yetiştirip geçimini sağlıyan
C) Dedem, ağacın dalından kopardığı keçiboynuzunu bana yedirdi.
D) Güreşçi, güçlü rakibine karşı bir an bile pes etmedi.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de/da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Benim kırmızı kalemim sende mi kalmış?
B) Sen de mi Brütüs?
C) Bizimle beraber sen de gelecek misin?
D) Bence sen de hiçbir hata yoktu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar