Hikaye Unsurları 5.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

HİKAYE UNSURLARI

Hikâye, gerçek ya da gerçekleşmesi mümkün olayların anlatıldığı kısa yazılardır. Hikâyelerin de diğer yazı türleri gibi belli bir planı vardır. Hikâyeler serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Serim bölümünde olayın geçtiği çevre ve kişiler tanıtılır. Düğüm bölümünde hikâye bütün yönleriyle anlatılır. Merak unsurları ön plandadır. Çözüm bölümü ise hikâyenin sonuç bölümüdür. Düğüm bölümündeki merak unsurları tek tek çözülür. Hikâyeyi oluşturan unsurlar şunlardır: olay, yer, zaman, kişiler.

HİKAYE UNSURLARIOlay: Hikâyede kahramanların başından geçen yaşantı ve durumdur.

Zaman: Olayın yaşandığı zaman dilimidir.

Yer: Hikâyede olayın yaşandığı çevredir.

Kişiler: Hikâyede anlatılan olayı yaşayan kahramanlardır.

Dikkat: Hikâyede yer unsuru çok detaylı anlatılmayabilir. Olayı anlatırken olayın yaşandığı çevre bazı ipuçlarıyla belirtilebilir. Hikâyede olaylar genellikle kısa bir zaman diliminde gerçekleşir. Bir mevsim, gün ya da sadece bir an hikâyedeki zamanın belirlenmesine yardımcı olur. Bazı hikâyelerde zaman belirtilmeyebilir. Hikâyelerdeki kişileri ana karakter ve yardımcı karakterler diye ayırabiliriz. Ana karakter, hikâyede olayın ortaya çıkmasında etkili olan kişi ya da kişilerdir. Yardımcı karakterler ise olayların ortaya çıkışında doğrudan etkisi olmayan, ana karakterin daha etkili anlatılmasına yardımcı olan kişi ya da kişilerdir.

Örnek Sorular:

Kurdun biri bakmış, dik kayaların üzerinde bir keçi dolaşıyor. Ağzının suyu akmış ama oralara nasıl tırmanacağını bilememiş. Aklına bir kurnazlık gelmiş. Keçiye, “Oralarda dolaşmaktan korkmuyor musun? Ya ayağın kayar da düşüverirsen… İn aşağı, bak ne güzel burası çayırlık, çimenlik.” demiş. Keçi, kurdun bu sözlerine kanmamış. “Senin beni çayıra çağırman benim karnım doysun diye değil, senin karnın doysun diye. Belli ki aç kalmışsın!” demiş.

Bu hikâyede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?A) Olay nerede geçmektedir?
B) Olay ne zaman yaşanmıştır?
C) Olay kimler arasında yaşanmıştır?
D) Olayın sonunda ne olmuştur?


Bir anne, kızını okuldan almak için okulun sokağına döndüğünde kendisini gören kızı kaldırımdan arabaya doğru koşmaya başladı. 0 sırada bir şimşek çaktı ve küçük kız durup yüzünü gökyüzüne çevirdi, gülümsedi; sonra annesinin arabasına koşmaya devam etti. Böylece, aynı hareketleri birkaç defa yaptıktan sonra nihayet annesinin arabasını park ettiği yere ulaştı.

Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

A) Olay B) Yer B) Zaman D) Şahıs

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi