Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler 5.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

Bir sözcüğün olumsuzu, onun zıt anlamlısı değildir. Sözcüğün zıt anlamlısıyla olumsuzunu karıştırmamak gerekir. Her sözcüğün zıt anlamlısı olmayabilir.Terbiyeli = Terbiyesiz (Zıt değildir.)

Örnek Sorular:

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Yakın komşu, uzak akrabadan iyidir.
B) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz,
C) Gülme komşuna gelir başına.
D) Ak gün ağartır, kara gün karartır.


Yukarıdaki yapbozun tamamlanabilmesi için her parçada zıt anlamlı sözcükler bulunmalıdır.

Buna göre, soru işaretiyle (?) gösterilen yere getirilmesi gereken sözcük çifti aşağıdakilerden hangisidir?A) uyumlu – uyumsuz
B) başarılı – çalışkan
C) yoksul – fakir
D) zayıf – şişman


1. Büyükler salonda, küçükler mutfakta oturuyordu.
2. Yaşlı genç kim varsa gelmişti köy meydanına.
3. Benimle yerli yersiz konuşmaya çalışıyor.
4. Fikirlerinizi ister söyleyin ister söylemeyin.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) 1-2. B) 2-3.  C) 1-4.  D) 2-4.


— Bir bölümü olmayan, noksan
— Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan
— Nemli, ıslak

Bu cümlelerde anlamları verilen sözcükler aşağıya harfleri karıştırılarak yerleştirilmiştir.

KİSEK, SAV, NUZU, KİD

Buna göre anlamı verilmeyen sözcüğün zıttı aşağıdakilerden hangisidir?
A) KURU  B) KISA  C) EĞİK  D) TAM


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Birkaç gündür sağanak yağışlar devam ediyor.
B) Bu oturumda bütün sorularınıza cevap vermek istiyoruz.
C) Büyükler salondaki masada, çocuklar mutfakla yemek yedi.
D) Ağır çuvalları bile kolayca üst kala çıkarıverdi.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi