Sökcükte Anlam 5. Sınıf Türkçe


Kategoriler: Türkçe

Sözcükte AnlamÖrnek Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sırasında daha önce gelir?A) ayna B) pilav  C) barış D) umut

Çözüm: Cevap A seçeneğidir. Çünkü alfabenin ilk harfi olan A harfiyle başlayan ayna diğer kelimelerden daha önce gelir.


Örnek Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sırasına göre dizildiğinde baştan üçüncü olur?

A) bakıcı B) otobüs C) dede D) taş

Çözüm: Cevap B seçeneğidir. Çünkü kelimeler; bakıcı, dede, otobüs, taş olarak sıralanır.Örnek Soru

papağan
kanarya
bülbül
Yukarıdaki kelimelerin kavram alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) sürüngen
B) kuş
C) meyve
D) cisim

Çözüm
Cevap B seçeneğidir. Papağan, kanarya ve bülbülün ortak noktası yani kavram alanı kuş olmalarıdır.


Örnek Soru

çınar, gürgen, çam
Yukarıda verilen kelimelerin kavram alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) meyve
B) yeşillik
C) ağaç
D) yüksek

Çözüm
Cevap C seçeneğidir. Çınar, çam ve gürgenin kavram alanı ağaç olmalarıdır.Örnek Soru

“Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çok susamak” anlamında kullanılmıştır?A) Bütün boğazı ve vücudu yanıyordu.
B) Emre, yazın sokakta oynarken güneşten yanmış.
C) Suyu kana kana içen adam ”Oh, yanmışım!” dedi.
D) Ocaktaki yemek yanınca annesi telaşla fırladı.

Çözüm
Doğru cevap C seçeneğidir. Bu seçenekte suyu kana kana içen adam yanmışım derken çok susadığından bahsediyor.


Örnek Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ”açılmak” sözcüğü ”uzaklaşmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Yeni eğitim-öğretim yılı Milli Eğitim Bakanı tarafından açıldı.
B) Okulda başarılı olanlar için ayrı bir bölüm açıldı.
C) Bu düğüm açılmaz, boşa uğraşma.
D) Denizde o kadar çok açılmış ki onu göremiyorum.

Çözüm
Cevap D seçeneğidir. D seçeneğinde çocuğun kıyıdan çok uzaklaştığından bahsetmektedir.

Gerçek Anlam (Temel Anlam)

Örnek Soru

Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamıyla kullanılmamıştır?A) Babam, kitabımın yüzünü kapladı.
B) Boğazımdaki ağrı limonlu bal yiyince geçti.
C) Telefonuna kılıf almalısın.
D) Yeni açmış papatyalar toprağı süslüyor.

Çözüm
Doğru cevap A seçeneğidir. A seçeneğinde altı çizili sözcük temel anlamında kullanılmamıştır. Diğerleri ise temel anlamlıdır.

Mecaz Anlam

Örnek Soru

I. Bu ağır koliye sarılmış, kaldırmaya çalışıyor.
II. Gömleğin düğmeleri söküldü. ;
III. Bu işte kesin onun parmağı var.
IV. Sokaktaki ışık geceleri odamı aydınlatıyor.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

Çözüm
Doğru cevap C seçeneğidir. Çünkü III numaralı cümlede “parmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde mecaz anlamlı
bir kelime kullanılmamıştır.


Örnek Soru:

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bana yapılan bu haksızlıkları benden hazmetmemi istemesinler.
B) Bu olay beni çocukluk yıllarıma götürdü.
C) Küçük çocuk torbayı yerden kaldıramayınca yerlerde sürükledi.
D) Aykut, babasının ona aldığı yeni oyuncağı bir günde bozdu.

Çözüm:
Doğru cevap A seçeneğidir. Çünkü “hazmetmek” kelimesi “kabullenememek” anlamında kullanıldığı için mecazdır. Diğer kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır.Örnek Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Ben bugün televizyonda film izleyeceğim.
B) Müzik defterine bir sol anahtarı çizdi.
C) Hamuru fırında pişirip ekmek yaptı.
D) Eserlerinde köy hayatını işlemiş.

Çözüm
Doğru cevap B seçeneğidir. Çünkü “sol anahtarı” bir müzik terimidir.

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi