Tepe Değeri (Mod) nedir?

Tepe Değeri (Mod) nedir?

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Matematik, Veri

  • Bir veri grubundaki en çok (en sık) tekrarlanan değere Tepe değeri (Mod) denir. Tekrar sayıları frekans olarak adlandırılır.
  • Bir veri grubunda birden fazla tekrar eden değer yoksa, bu veri grubunun tepe değeri yoktur.
  • Bir veri grubunda aynı sayıda tekrar eden birden fazla değer varsa, tepe değeri de birden fazla olabilir. Fakat, tüm değerler eşit sayıda tekrar ediyorsa tepe değeri yoktur. Ardışık olan tepe değerlerinin ortalaması alınır.

Medyan (Ortanca) konu anlatımı ve çözümlü sorular için tıklayın.Çeyrekler Açıklığı konu anlatımı ve çözümlü sorular için tıklayın.

Mod – Tepe Değer konusu ile ilgili çözümlü örnekler aşağıda verilmiştir. Resimlere tıklayarak soru ve çözümleri görebilirsiniz. Kullanıcılardan gelen soruların çözümlerini de burada yayınlıyoruz.

Mod (Tepe Değer) Çözümlü sorular

Örnek: 5, 11, 4, 13, 7, 6, 11 verilerinin tepe değeri kaçtır?
Çözüm: Bu grupta en çok tekrar eden değer 11 olduğundan tepe değeri 11 dir. Frekansı ise ikidir.

Örnek: 4, 6, 8, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 5, 3, 5, 8, 7, 8, 9 veri grubunun tepe değeri kaçtır?
Çözüm: Bu veri grubunda en çok tekrar eden sayılar  4, 5, ve 8 sayılarıdır. Bunlardan 4 ve 5 ardışık sayılar olduğundan ortalamasını alırsa 4.5 çıkar. Bu veri grubunun tepe değeri 4.5 ile 8 sayılarıdır.

Bilgi: Bir veri grubunda birden fazla en çok tekrar eden terim bulunabilir. Bu durumda veri grubunun birden fazla tepe değeri vardır. Bir veri grubundaki bütün sayılar aynı sayıda tekrar ediyorsa veri grubunun modu yoktur.

Örnek: Bir gruptaki yedi çocuğun boyları cm cinsinden aşağıda verilmiştir. 141, 142, 143, 141, 143, 140, 145 Buna göre, veri grubunun modunu bulalım.
Çözüm: Boyları küçükten büyüğe doğru sıralayalım: 140, 141, 141, 142, 143, 143, 145 Veri grubunda 140, 142 ve 145 sayıları birer kez, 141 ve 143 sayıları ikişer kez yer almıştır. Grupta en çok tekrar eden sayılar 141 ve 143 tür. Bu nedenle veri grubunun modu 141 ve 143 tür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi