Ünsüz Yumuşaması (Değişimi) 5.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

Ünsüz Yumuşaması

Sonunda “p,ç,t,k“ sert ünsüzlerinden biri bulunan bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki p—> b’ye, c—>ç’ye, t —> d’ye, k —> g ya da ğ’ye döner. Buna “ünsüz yumuşaması” denir.

Örnek: Ağaç — a —> Ağaca, Çorap — ı —> Çorabı

Dikkat:

  • Yabancı kökenli bazı sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmaz:
    millet milleti, hukuk – hukuku
  • Bazı tek heceli sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmaz:
    ip – ipi, İç – içi
  • Özel isimlerin sonundaki sert ünsüzlerde ünsüz yumuşaması olmaz:
    Pendiğe – Pendik’e, Zonguldağa – Zonguldak’a

Örnek Sorular:

I. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz.
II. Amacını belirlersen daha başarılı olursun.
III. Yolculuğumuz çok kısa sürdü.
IV. Evini geçen yaz satmış.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.


İşlerimizin çoğunu bitirdik.

Ersin cümlesindeki altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz türemesi
D) Ünlü daralması


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması uğrayan bir sözcük vardır?

A) Alnında minik bir sivilce çıkmıştı.
B) Amcam, haberi alır almaz yanıma geldi.
C) Olayı duyunca yüreğimiz yandı.
D) Çocuklar kırlarda özgürce koşuyor.


Su kelebeğin kanadındaki rengin güzelliğine bak!

Bu cümlede kaç sözcükte ünsüz yumuşaması vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ünsüz yumuşaması vardır?

A) Yeni aldığı elbise ona çok yakışmıştı.
B) Kitaplığındaki kitapları düzenledi.
C) Eteğinin rengini hiç beğenmedim.
D) Onu görmeye bir daha gitmeyeceğim.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar