Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

Köşeli Ayraç [ ]

Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce kullanılırım:

  • Örnek:
    Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886—1973)] Bodrum’a olan aşkı ile tanınır.
    Kütüphanemize öykü kitapları [En başta Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarları (Ömer Seyfettin)] alınmalı

Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılırım:

  • Örnek:
    Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922.

I. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
II. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır.
III. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.
IV. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

Bu özelliklerden hangisi köşeli ayraca aittir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

Cevat Şakir Kabaağaçlı [Halikarnas Balıkçısı (1890 – 1973)] Bodrum’a sevdalı, roman ve hikâye yazarıdır.


Bu cümledeki köşeli ayracın kullanım amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Detaylı bilgi vermek için
B) Birden fazla bilgi vermek için
C) Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda
D) Verilen örnekleri açıklamak amacıyla] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar