Kısa Çizgi (-) 5.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

Kısa çizgi (-)

1 Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konurum:

Örnek: ……………….yetiş
mesi
………………….şekil
de2. Sözcükler arasında “-den… -a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılırım:
Örnek: Almanca-Türkçe Sözlük.
1910-1912 yılları

3. Eklerin başına konurum:
Örnek: cı, lık, sız, yor, dı…

4. Heceleri göstermek için kullanılırım:
Örnek: konuşma,  bamevi…

5. Matematikte Çıkarma işareti olarak kullanılırım:
Örnek: 10 5 = 5

Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımı yanlıştır?
A) Antalya – Mersin yolunun manzarası çok güzel.
B) Balık sözcüğü hecelerine “ba-lık” şeklinde ayrılır.
C) Şampiyonluk maçına on – on beş kişi geldi.
D) Babam Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesini bitirmiş.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesindeydim.
B) Anlamını bilmediğim kelimeler için Türkçe – İngilizce sözlük kullanıyorum.
C) Annemi – canımdan çok sevdiğim varlığı – çok özlemiştim.
D) Türkçemiz Ural – Altay dil grubundadır.
I. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
II. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
III. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.
IV. Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangisi kısa çizgiye (-) ait değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi