Paragrafta Anlam Türkçe 5.Sınıf


Kategoriler: 5. Sınıf Türkçe, Türkçe

Örnek Soru:

Her konuda özenti iyi değildir ama dildeki özenti tam anlamıyla bir felakettir. Türkçenin en büyük baş belasıdır. Türkçesinin içine sırf özenti olsun
diye bir iki İngilizce kelime katanlar. Türkçenin kalbine hançer sokar böyle kişiler.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi nedir?A) Kişisel özentilerimiz için dili kirletmemeliyiz.
B) Yabancı kültür özentisi artmaktadır.
C) Bazıları ilgi toplamak için İngilizce kelimeler kullanıyor.
D) Hiçbir kimseye özenmemeliyiz.

Çözüm:
Yazarın vermek istediği mesajı veren şık A’dır. Doğru cevap A.

Örnek Soru: 

Atmosfere salınan karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların, yer kabuğu ve denizlerin ortalama sıcaklıklarında artışa neden olmasına küresel ısınma denir. Sera etkisi doğal bir olaydır fakat çeşitli zararlı gazların insanlar tarafından atmosfere salınması sonucu denge bozularak küresel ısınmada artışa neden olur.

Yukarıdaki metnin konusu nedir?

A) Zararlı gazlar
B) Küresel ısınmanın sebepleri
C) Küresel ısınmada insanların payı
D) Küresel ısınma

Çözüm:
Yukarıdaki metinde genel olarak “küresel ısınmadan” bahsedildiği için doğru cevap D’dir. 

Örnek Soru:

1. Ağaca yakından bakınca düşündüğünden daha zor bir tırmanış olacağını anladı.
2. Tırmanmak istediği ağacı aradaki uzaklığa rağmen görebiliyordu.
3. İpi tutup kendini yukarı çekti.
4. İlk olarak belindeki ipi çıkarıp ağacın dallarına fırlattı.
5. Hızlı adımlarla ağacın dibine kadar geldi.

Yukarıda karışık olarak verilmiş cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A)5-3-2-1—4  B) 2-5-1-4-3  C) 2-1-5-4-3  D) 4-3-1—2—5

Çözüm:
Doğru sıralama “2 – 5 – 1 – 4 — 3″ olacağı için doğru cevap B seçeneğidir.

Örnek Soru:

(1) Seyit Onbaşı, Çanakkale’de topçu olarak savaşıyordu. (2) Yahya Çavuş, Ertuğrul Koyu’nda düşmana geçit vermiyordu. (3) Gemilerden yapılan top atışları sırasında Seyit Onbaşı’nın kullanacağı topun vinci vurulup, parçalandı. (1) Vinç parçalandığı için Seyit Onbaşı 215 kg ağırlığındaki top mermisini tek başına taşıdı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Çözüm:
Doğru cevap B seçeneğidir. Çünkü paragrafı okuduğumuzda konusunun Seyit Onbaşı olduğu görülmekte. 2. cümlede Yahya Çavuş’tan bahsettiği için bu cümle akışı bozmaktadır.

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesi değildir?

A) Bilgisayarın icadı yeni bir çağ açtı.
B) Duygu, çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile getirildiği edebi türdür şiir.
C) İnsanlara ve doğaya zarar veren bozuk kentleşme, gürültü, çevre kirliliği gibi faktörlerden kurtulmak amacıyla yapılan teknolojik ve çevreci şehirlere akıllı şehir denir.
D) Atasözleri, uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş öğüt verici nitelikte özlü sözlerdir.

Çözüm:
Doğru cevap A seçeneğidir. Çünkü bu seçenekte bilgisayarın tanımı yapılmamıştır.

Örnek Soru:

Birçok kişi teknolojinin zararlarının daha fazla olduğunu söylese de ben katılmıyorum. Teknoloji insanı birçok zorluktan kurtarmıştır. Eskiden annelerimiz bütün çamaşırları buz gibi suda durulardı. Hastalarımız at sırtında köyden şehre taşınırdı. Babalar askere gönderdikleri evlatlarının sesini aylarca duyamazdı.

Yukarıdaki paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolu ağır basmaktadır.?

A) Tanımlama B) Örneklendirme C) Benzetme D) Tanık GöstermeÇözüm:
Doğru cevap B seçeneğidir. Çünkü paragrafta teknolojinin gelişmediği zamanlarda çekilen zorluklara örnekler verilmiştir.

Örnek Soru:

İnsanların daha yaratılışından içlerinde, vatan sevgisi bulunur. Vatanını seven, haysiyetli ve şahsiyetli insanların vatana bağlılıkları sebebiyle uğrunda her şeylerini seve seve feda edebilecekleri bazı kutsal değerleri vardır. Din, dil, şeref, namus gibi değerler bunların başında gelir. Vatanı korumak; dini, imanı, namusu korumak gibidir. Bu uğurda canlar feda edilir. Yani vatanı sevmek kadar korumak da önemlidir. Vatanını korumak ve saldıranlara karşı canla başla karşı koymak yüce dinimiz İslam’ın emirlerindendir.

Yukarıdaki paragrafta altı çizili bölümde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir!

A) Tanımlama B) Örneklendirme C) Karşılaştırma D) Benzetme

Çözüm:
Doğru cevap B seçeneğidir. Çünkü altı çizili bölümde kutsal değerlerimize örnekler verilmiştir.

Örnek Soru: ,

Bize yapılan iyilikleri unutmamaktır vefa. Okul yıllarında başarısı için özel bir gayret gösterilen öğrencinin yıllar geçse bile öğretmenini unutmaması, en zor günlerini patronunun yardımıyla atlatan birinin patronunu huzur evinde sürekli ziyaret etmesi vefanın örnekleridir. Nankörlük ise yapılan iyiliğe kötülük ile karşılık vermektir. Kendisine bir tas süt veren kişiyi tırmalayan kedi nankörlüğün en net örneğidir.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?
A) Tanımlama
B) Örnekleme
C) Karşılaştırma
D) Tanık Gösterme

Çözüm:

Doğru cevap D seçeneğidir. Çünkü bu paragrafta düşünceyi desteklemek için bir kişinin sözüne başvurulmamıştır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi