Yeni Eklenenler

Gölge Boyu ve Güneş Işınlarının Geliş Açısı

Cisimlerin gölge boyu, güneş ışınlarının geliş açısının farklılaşmasına bağlı olarak değişir. Güneş ışınlarının geliş açısı, a) Dünya’nın şekline ve enleme,...

Matematik İklim Kuşakları ve Sıcaklık Kuşakları

Matematik İklim Kuşakları Oluşma nedeni: Dünya’nın şekli ve eksen eğikliğidir. Matematik iklim kuşaklarının Yarım kürelerde aynı enlemler arasında yer almasının...

Eksen Eğikliğinin Sonuçları

1. Mevsimler oluşur. Orta Kuşak’ta dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Ekvator’da yaz, kutuplarda kış koşulları yaşanır. 2. Aynı tarihte farklı...

Mevsimlerin Oluşumu (Eksen Eğikliği)

Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme ekliptik düzlemi, Ekvator’dan geçen düzleme ise Ekvator düzlemi denir. Dünya’nın ekseni 23° 27′ sağa...

Solstik (Gün Dönümü) Tarihleri

21 Haziran Güneş ışınları öğle vaktinde Yengeç Dönencesi’ne dik düşer. Bu nedenle öğle vakti, Yengeç Dönencesindeki bir düzlem üzerinde bulunan...

Ekinoks (gece gündüz eşitliği) Tarihleri

21 Mart Güneş ışınları öğle vaktinde Ekvator’a dik düşer. Bu nedenle öğle vakti, Ekvator’daki bir düzlem üzerinde bulunan cisimlerin gölgesi...

Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

Dünya ekseni etrafındaki hareketini sürdürürken, aynı zamanda Güneş etrafında da hareket eder. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında izlediği yola yörünge...

Uzay, Evren, Yıldız, Gezegen Nedir

Uzay: Yıldız, gezegen, asteroit, meteor gibi gök varlıklarının tamamını içinde bulunduran sonsuz boşluğa uzay denir. Evren: Diğer gök cisimleri ve...

Dünyanın Günlük Hareketi ve Sonuçları

Dünya’nın kutup noktalarından geçtiği varsayılan sanal çizgiye yer ekseni denir. Dünya bu eksen etrafında batıdan doğuya doğru (saat yönünün tersi...

Dünyanın Şekli ve Sonuçları

Dünya, yuvarlak olmakla birlikte tam küre şeklinde değildir. Kutuplardan hafif basık, Ekvator’da hafif şişkindir. Dünya’nın kendine özgü bu şekline geoit...

İzohips Haritalarında Yön Tespiti

Genel olarak haritaların üst kısmı kuzeyi göstermekle birlikte, yön okundan ya da paralel meridyenlerden yön tespiti yapmak daha kesin sonuç...

İzohips Haritalarında Yükseltinin Bulunması

Ardışık (art arda gelen) iki İzohips arasındaki yükselti farkı bulunur. Yükseltisi bilinen noktadan başlamak üzere, izohipsleri sayarak sorulan noktanın yükseltisi...

İzohips Haritalarında Eğim Hesaplama

Topoğrafya haritalarındaki herhangi bir yamaçta, yükseltileri bilinen iki nokta arasındaki eğim yüzde (%) ya da binde (‰) olarak hesaplanabilir. Bu...

İzohips Haritalarından Profil Çıkarma

İzohips haritalarından profil çıkarma işlemi, belirlenen doğrultuda yer şekillerinin yandan görünümünün yansıtılmasını ifade etmektedir. Eş yükselti eğrilerinden yararlanılarak, yeryüzü şekillerinin...

İzohips Haritalarında Yer Şekillerinin Gösterilmesi

Delta Akarsuların denize döküldüğü yerlerde, taşıdığı malzemeleri denizin içinde biriktirmesi sonucu oluşmuş üçgene benzer ovalardır. İzohips haritalarında deltalar, akarsu ağzından...

İzohipslerin Özellikleri

Yer şekillerinin kuş bakışı görünümünü yansıtan izohipsler, iç içe kapalı eğrilerden oluşur ve birbirini kesmezler.  İki izohips eğrisi arasındaki yükselti...

Yükselti Eğrileri (İzohips) Yöntemi

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere eş yükselti eğrisi (izohips) adı verilir. İç...

Renklendirme Yöntemi

Bu yöntemle çizilen fiziki haritalarda her bir renk, belirli yükselti aralığını gösterir. Denizler ve göller mavi renkle, derinlikler mavinin koyulaşan...

Tarama Yöntemi

Bu yöntemde yer şekillerinin yükseltisi ve eğimi tarama çizgileri ile gösterilir. Tarama çizgilerinin uzunlukları ile eğim ters orantılıdır. Eğimin fazla...

Gölgelendirme Yöntemi

Bu yöntemle, haritası çizilecek alanın genellikle kuzeydoğu ya da kuzeybatı köşelerinden eğimli bir ışıkla aydınlatıldığı varsayılır. Işık alan yerler açık,...

Kabartma Yöntemi

Yeryüzü şekillerinin belli bir ölçekle küçültülerek maket haline getirildiği ya da üç boyutlu olarak gösterildiği yöntemdir. Ağaç ya da alçı...

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması

Haritalarda yer şekillerini belirgin bir şekilde gösterebilmek için çeşitli çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Harita çizimi yapılırken kullanış amacına en uygun çizim...

Geçmişten günümüze bilgilerin aktarılması

İnsanlar var olduğu günden beri kendisine verilen akıl ve merak duygusu sayesinde yaşadığı çevreyi tanımaya, sahiplenmeye bir takım şekiller ve...

Mekansal verilerin haritalara aktarılması

Mekansal veriler haritaya aktarılırken belirli semboller kullanılır. Bu sembollerin başlıcaları nokta, çizgi ve alandır. Bazı haritalarda bunlardan bir tanesi kullanılabileceği...

ankara escort bayan ankara escort ankara escort bayan bayan escort ankara