Yeni Eklenenler

Nem, Buharlaşma ve Su Döngüsü

Atmosferde, miktarı yere ve zamana göre en fazla değişen gazlardan birisi su buharıdır. Atmosferdeki su buharına nem denir. Su buharının...

Sıcak Yerel Rüzgarlar (Fön, Sirokko ve Hamsin)

Föhn (Fön) Rüzgarları Hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca yükseldikten sonra, dağın diğer yamacından aşağı doğru alçalmasıyla oluşan sıcak ve...

Meltem Rüzgarları

Gece ile gündüz arasındaki ısınma ve basınç farkları sonucunda oluşan, gün içinde zıt yönde esen rüzgarlardır. Basınç farkı az olduğundan...

Musonlar (Mevsimlik Rüzgarlar)

Musonlar, yıl içinde yaklaşık altı aylık sürelerle birbirine ters yönde esen rüzgarlardır. Musonlar, kara ve denizlerin mevsimlik ısınma özelliklerinden doğar....

Kutup Rüzgarları (Sürekli Rüzgarlar)

Kutuplardaki termik yüksek basınç alanlarından, 60° enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgarların başlıca özellikleri şunlardır: Kuzey...

Batı Rüzgarları (Sürekli Rüzgarlar)

30° enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından, 60° enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgarların başlıca özellikleri şunlardır:...

Alizeler (Sürekli Rüzgarlar)

30° enlemleri çevresindeki dinamik yüksek basınç alanlarından (Oğlak ve Yengeç dönenceleri çevresi), Ekvator çevresindeki termik alçak basınç alanlarına doğru esen...

Yerel Rüzgarlar

Bu rüzgarların bir kısmı genel hava dolaşımına bağlı rüzgarların bazı değişikliklere uğramasıyla, bazıları ise tamamen yerel basınç farklılıklarına bağlı olarak...

Mevsimlik (Devirli) Rüzgarlar (Musonlar)

Basınç alanlarının yıllık harekete bağlı olarak yer değiştirmesi nedeniyle yıl içinde yön değiştirerek esen rüzgarIara mevsimlik (devirli) rüzgarlar denir. Bu...

Sürekli Rüzgarlar

Yıl boyunca sürekli basınç merkezleri arasında, yön değiştirmeden esen Alize, Batı ve Kutup rüzğarlarıdır. Bu rüzgarlar çıkış alanlarında kuru iken,...

Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı)

Rüzgarın belirli zamandaki esme sayısına rüzgar frekansı denir. Bütün yıl boyunca hangi yönden ne kadar sıklıkta rüzgar estiğini gösteren şekle...

Rüzgarın Yönünü Etkileyen Faktörler

Rüzgarın yönünü; basınç merkezlerinin konumu, yer şekilleri ve Dünya’nın günlük hareketi belirler. Rüzgarların yönü üzerinde etkili olan en önemli faktör,...

Rüzgarın Hızı ve Etkileyen Faktörler

RÜZGaRLAR Yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru, yatay yönde yer değiştiren hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar her zaman, yüksek...

Eş Basınç (İzobar) Haritaları

Yeryüzünde eşit basınçtaki noktaların birleştirilmesi sonucu elde edilen eğrilere İzobar eğrileri, bu eğriler ile oluşturulan haritalara ise İzobar haritaları adı...

Basınç Kuşakları

Yeryüzünde sıcaklık ve yoğunluğa göre termik ve dinamik basınç kuşakları oluşmuştur. 1. Termik Basınç Kuşakları Yer’in şekline bağlı olarak yeryüzünün...

Basıncın Yeryüzünde Dağılışı ve Özellikleri

Dünyadaki basınç dağılışı, aynı basınç değerine sahip nok- taların birleştirilmesiyle elde edilen eş basınç (izobar) eğri- leriyle gösterilir. Dünyadaki basınç...

Yüksek Basınç ve Özellikleri

Çevresine göre basınç değerleri fazla olan yerlere yüksek basınç alanı denir. Yeryüzündeki en yüksek hava basıncı deniz seviyesinde, 1083,8 mb...

Alçak Basınç ve Özellikleri

Çevresine göre basınç değerleri az olan alanlara alçak basınç alanı denir. En düşük hava basıncı ise 870 mb olarak 1979’da...

Rastgele Dersler

Bursa’nın Fethi (1326)

Osman Bey’in hedefi Bursayı almaktı. Bu amaçla şehri kuşatma altına aldı. Fakat rahatsızlığından dolayı kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Bey...

Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi

Maddenin fiziksel hallerinden biri de sıvı halidir. Sıvıların özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Sıvıların Özellikleri Sıvıları oluşturan moleküller birbiri üzerinde kayabilir. Bu...

İlk Türk ve Arap İlişkileri

Hz. Ömer Dönemi İlişkiler Hz. Ömer Döneminde Müslüman Araplarla Türklerin ilk komşuluk ilişkisi İran merkezli kurulan Sasani Devleti’nin yıkılmasıyla başlamıştır....

Küresel Aynalar

Küresel bir camın dışı sırlanıp iç yüzü yansıtıcı hale getirildiğinde çukur ayna, içi sırlanıp dışı yansıtıcı hale getirildiğinde tümsek ayna...

Henry Moseley ve Modern Periyodik Sistem

1913 yılında İngiliz bilim insanı Henry Moseley, bazı atomlar üzerine gönderdiği elektronları, atomun X -ışını yaymasına neden olduğunu farketti. Ancak...

Rezonans Nedir

Kendi frekansı f olan bir sistem, f frekansına eşit bir dış frekansla etkileştiğinde, titreşim genliği artar. Bu durumda devrede maksimum...