Yeni Eklenenler

Doğru Bilginin İmkanı (Dogmatizm) ve Rasyonalizm (Akılcılık)

DOĞRU BİLGİNİN İMKANI (DOGMATİZM) Doğru bilginin mümkün olduğunu kabul eden düşünürlerin yaklaşımına Dogmatizm, bu düşünürlere de Dogmatik denir. Buradaki dogmatizm’in...

Doğru Bilginin İmkansızlığı (Septisizm)

Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan görüşe septisizm (şüphecilik) denir. Bu görüşü benimseyen filozoflara ise septik (şüpheci) denir. Septisizm, genel-geçer bilgiye ulaşmanın imkansız...

Bilgi Üzerine Felsefe

1. Bilginin değerine ilişkin sorular Varlığın doğru bilgisi var mıdır? İnsan neyi, ne kadar bilebilir? İnsan aklı her şeyi bilebilir...

Bilginin Doğruluk Ölçütleri Nelerdir?

Burada yeni bir problemle karşı karşıyayız. Bu da doğruluğun ölçütünün ne olduğu sorunudur. Sağduyunuza dayalı olarak doğrunun ölçütünün kolay olacağını...

Doğruluk (Hakikat) ve Gerçeklik (Realite)

Doğru ve gerçek kelimeleri sıklıkla birbirine karıştırılır. Gökyüzündeki Güneş, teneffüs ettiğimiz hava, kalbimizin küt küt çarpması birer gerçektir. Buna karşılık,...

Teknik Bilgi ve Özellikleri

Teknik terimi Grekçe’de beceri ve sanat anlamına gelen “techne” sözcüğünden türemiştir. İlk çağlardan beri insanın el çabası ve becerisiyle ortaya...

Aralarında Asal Çarpanlarının Çarpımının Oluşturduğu Sayıya Bölünebilme

Aralarında Asallık Aralarında Asal Çarpanlarının Çarpımının Oluşturduğu Sayıya Bölünebilme

Ebob – Ekok Problemleri

Ebob Problemleri Ekok Problemleri Ebob – Ekok Problemleri Çözümlü Sorular Ebob Ekok Problemleri Soruları Soru: Nermin, boncuklarını 3 erli, 6...

En Küçük Ortak Kat (Ekok)

İki ya da daha fazla sayıdan her birine aynı anda bölünen en küçük sayıya bu sayıların en küçük ortak katı denir. a...

En Büyük Ortak Bölen (Ebob)

İki ya da daha fazla sayıdan her birini aynı anda bölen en büyük sayıya bu sayıların en büyük ortak böleni...

Sanat Bilgisi ve Özellikleri

Sanat etkinliğinde de suje obje ilgisi söz konusudur. Yalnız burada suje diğer bilgi türlerindeki sujeden yaratıcı hayal gücüyle ayrılır. Burada...

Dinsel Bilgi ve Özellikleri

Bütün dinler insanı, varlığı ve doğayı açıklamak ister. İlkel dinler bunları, sihir ve büyü gibi gizemli güçlerle; Tanrısı birden fazla...

Felsefi Bilgi ve Özellikleri

Felsefi bilgi, araştırmaya ve incelemeye dayanarak eleştirel bir düşünmenin sonucunda ortaya çıkar. Çünkü felsefi tavır sahibi birisi her şeyi olduğu...

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri

Sınırlı bir konusu ve belli bir yöntemi olan, sistemli ve genel – geçer sonuçlara ulaşmak isteyen ve konusuna “bilmek için...

Hareket problemleri konu anlatımı

Hız Birimlerini Dönüştürme 1 km = 1000 m 1 saat = 60 dakika = 3600 sn olduğunu bilerek hız birimlerini...

Gündelik Bilgi (Düzensiz Bilgi)

Biz herhangi bir nesneyi algılar, böylece onu hem tanırız hem de biliriz. Örneğin, masanın üzerinde duran su dolu bardağı algılıyorum...

Rastgele Dersler

Artuklular (1102-1409)

Artuk Bey tarafından Mardin, Batman, Diyarbakır ve Hasan Keyf çevresinde kurulan Artuklar 3 kol halinde yönetilmişlerdir. Hasan Keyf Kolu (1102-1231)...

Tebük Seferi ve önemi (631)

1. Bizans imparatoru Heraklius’un 100.000 kişilik bir orduyla İslam Devleti üzerine geldiği söylentisi üzerine, Hz. Muhammed 30.000 kişilik bir orduyla...

İlk Yerleşim Yerleri

İlk insanlar, iklimin ve besin kaynaklarının meydana getirdiği yaşam biçimine bağlı olarak geniş alanlara yayılmışlardır. Mağara ve kaya sığınakları içinde...

Dalgaların Hızı

Bir dalga daha uzaktaki bir noktaya giderken yayıldığı ortamın durumuna göre farklı sürelerde oluşabilir. Bu olay dalgaların ortamlara göre farklı...

Üslü sayılar çözümlü sorular videosu

9. sınıf matematik müfredatında yer alan Üslü sayılar konusu ile ilgili Ekol hoca tarafından hazırlanan  örnek soru çözümlerini videosunu izleyerek kendinizi...

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİK VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ a, b ve c sabit gerçek sayılar ve a ve b sıfırdan farklı...