Yeni Eklenenler

Doğru Bilginin İmkansızlığı (Septisizm)

Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan görüşe septisizm (şüphecilik) denir. Bu görüşü benimseyen filozoflara ise septik (şüpheci) denir. Septisizm, genel-geçer bilgiye ulaşmanın imkansız...

Bilgi Üzerine Felsefe

1. Bilginin değerine ilişkin sorular Varlığın doğru bilgisi var mıdır? İnsan neyi, ne kadar bilebilir? İnsan aklı her şeyi bilebilir...

Bilginin Doğruluk Ölçütleri Nelerdir?

Burada yeni bir problemle karşı karşıyayız. Bu da doğruluğun ölçütünün ne olduğu sorunudur. Sağduyunuza dayalı olarak doğrunun ölçütünün kolay olacağını...

Doğruluk (Hakikat) ve Gerçeklik (Realite)

Doğru ve gerçek kelimeleri sıklıkla birbirine karıştırılır. Gökyüzündeki Güneş, teneffüs ettiğimiz hava, kalbimizin küt küt çarpması birer gerçektir. Buna karşılık,...

Teknik Bilgi ve Özellikleri

Teknik terimi Grekçe’de beceri ve sanat anlamına gelen “techne” sözcüğünden türemiştir. İlk çağlardan beri insanın el çabası ve becerisiyle ortaya...

Aralarında Asal Çarpanlarının Çarpımının Oluşturduğu Sayıya Bölünebilme

Aralarında Asallık Aralarında Asal Çarpanlarının Çarpımının Oluşturduğu Sayıya Bölünebilme

Ebob – Ekok Problemleri

Ebob Problemleri Ekok Problemleri Ebob – Ekok Problemleri Çözümlü Sorular Ebob Ekok Problemleri Soruları Soru: Nermin, boncuklarını 3 erli, 6...

En Küçük Ortak Kat (Ekok)

İki ya da daha fazla sayıdan her birine aynı anda bölünen en küçük sayıya bu sayıların en küçük ortak katı denir. a...

En Büyük Ortak Bölen (Ebob)

İki ya da daha fazla sayıdan her birini aynı anda bölen en büyük sayıya bu sayıların en büyük ortak böleni...

Sanat Bilgisi ve Özellikleri

Sanat etkinliğinde de suje obje ilgisi söz konusudur. Yalnız burada suje diğer bilgi türlerindeki sujeden yaratıcı hayal gücüyle ayrılır. Burada...

Dinsel Bilgi ve Özellikleri

Bütün dinler insanı, varlığı ve doğayı açıklamak ister. İlkel dinler bunları, sihir ve büyü gibi gizemli güçlerle; Tanrısı birden fazla...

Felsefi Bilgi ve Özellikleri

Felsefi bilgi, araştırmaya ve incelemeye dayanarak eleştirel bir düşünmenin sonucunda ortaya çıkar. Çünkü felsefi tavır sahibi birisi her şeyi olduğu...

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri

Sınırlı bir konusu ve belli bir yöntemi olan, sistemli ve genel – geçer sonuçlara ulaşmak isteyen ve konusuna “bilmek için...

Hareket problemleri konu anlatımı

Hız Birimlerini Dönüştürme 1 km = 1000 m 1 saat = 60 dakika = 3600 sn olduğunu bilerek hız birimlerini...

Gündelik Bilgi (Düzensiz Bilgi)

Biz herhangi bir nesneyi algılar, böylece onu hem tanırız hem de biliriz. Örneğin, masanın üzerinde duran su dolu bardağı algılıyorum...

Karışım Problemleri

Karışım Problemleri İsabet Akademi

Rastgele Dersler

Işık ve Dalga Boyu

Işık, ses ve ısı gibi madde olmayan ancak birer enerji olan kavramlar bir yerden başka bir yere hareket ederken oluşturdukları...

Momentum: Roketler

Roketler, yakıtların yanması sonucu dışarı atılan gazların geriye hareketi sonucunda gazın hareketinin tersi yönde hareket eden düzeneklerdir. (Etki- tepki yasası)....

Bilginin Doğruluk Ölçütleri Nelerdir?

Burada yeni bir problemle karşı karşıyayız. Bu da doğruluğun ölçütünün ne olduğu sorunudur. Sağduyunuza dayalı olarak doğrunun ölçütünün kolay olacağını...

Orta Asya

Orta Asya Doğuda Kingan Dağları batıda Hazar Denizi kuzeyde Sibirya düzlükleri güneyde ise Hindikuş ve Karanlık Dağlarıyla çevrili alandır. Bölgede...

London Kuvvetleri

London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol – İndüklenmiş Dipol) Birbirine yaklaşan apolar moleküller ya da soy gaz atomları arasında geçici dipoller oluşur....

18. yüzyıl Osmanlı Dış Siyaseti

OSMANLI – RUS İLİŞKİLERİ 1. Rusya’da bu dönemde iktidara gelen Çar I. Petro devletinin gücünü artırmak amacıyla birtakım hedefler belirledi;...