Yeni Eklenenler

Doğru Bilginin İmkansızlığı (Septisizm)

Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan görüşe septisizm (şüphecilik) denir. Bu görüşü benimseyen filozoflara ise septik (şüpheci) denir. Septisizm, genel-geçer bilgiye ulaşmanın imkansız...

Bilgi Üzerine Felsefe

1. Bilginin değerine ilişkin sorular Varlığın doğru bilgisi var mıdır? İnsan neyi, ne kadar bilebilir? İnsan aklı her şeyi bilebilir...

Bilginin Doğruluk Ölçütleri Nelerdir?

Burada yeni bir problemle karşı karşıyayız. Bu da doğruluğun ölçütünün ne olduğu sorunudur. Sağduyunuza dayalı olarak doğrunun ölçütünün kolay olacağını...

Doğruluk (Hakikat) ve Gerçeklik (Realite)

Doğru ve gerçek kelimeleri sıklıkla birbirine karıştırılır. Gökyüzündeki Güneş, teneffüs ettiğimiz hava, kalbimizin küt küt çarpması birer gerçektir. Buna karşılık,...

Teknik Bilgi ve Özellikleri

Teknik terimi Grekçe’de beceri ve sanat anlamına gelen “techne” sözcüğünden türemiştir. İlk çağlardan beri insanın el çabası ve becerisiyle ortaya...

Aralarında Asal Çarpanlarının Çarpımının Oluşturduğu Sayıya Bölünebilme

Aralarında Asallık Aralarında Asal Çarpanlarının Çarpımının Oluşturduğu Sayıya Bölünebilme

Ebob – Ekok Problemleri

Ebob Problemleri Ekok Problemleri Ebob – Ekok Problemleri Çözümlü Sorular Ebob Ekok Problemleri Soruları Soru: Nermin, boncuklarını 3 erli, 6...

En Küçük Ortak Kat (Ekok)

İki ya da daha fazla sayıdan her birine aynı anda bölünen en küçük sayıya bu sayıların en küçük ortak katı denir. a...

En Büyük Ortak Bölen (Ebob)

İki ya da daha fazla sayıdan her birini aynı anda bölen en büyük sayıya bu sayıların en büyük ortak böleni...

Sanat Bilgisi ve Özellikleri

Sanat etkinliğinde de suje obje ilgisi söz konusudur. Yalnız burada suje diğer bilgi türlerindeki sujeden yaratıcı hayal gücüyle ayrılır. Burada...

Dinsel Bilgi ve Özellikleri

Bütün dinler insanı, varlığı ve doğayı açıklamak ister. İlkel dinler bunları, sihir ve büyü gibi gizemli güçlerle; Tanrısı birden fazla...

Felsefi Bilgi ve Özellikleri

Felsefi bilgi, araştırmaya ve incelemeye dayanarak eleştirel bir düşünmenin sonucunda ortaya çıkar. Çünkü felsefi tavır sahibi birisi her şeyi olduğu...

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri

Sınırlı bir konusu ve belli bir yöntemi olan, sistemli ve genel – geçer sonuçlara ulaşmak isteyen ve konusuna “bilmek için...

Hareket problemleri konu anlatımı

Hız Birimlerini Dönüştürme 1 km = 1000 m 1 saat = 60 dakika = 3600 sn olduğunu bilerek hız birimlerini...

Gündelik Bilgi (Düzensiz Bilgi)

Biz herhangi bir nesneyi algılar, böylece onu hem tanırız hem de biliriz. Örneğin, masanın üzerinde duran su dolu bardağı algılıyorum...

Karışım Problemleri

Karışım Problemleri İsabet Akademi

Rastgele Dersler

Bilimde Teori ve Kanun

Bilimsel kanunlar doğa olaylarının nasıl gerçekleştiğini açıklarken, teoriler kanunları açıklar ve “neden” sorusuna cevap vermeye çalışır. Teoriler, arkasında güçlü deliller...

Veri nedir?

Yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş ve özetlenmiş gerçeklere veriler denir. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem veya araştırma yoluyla elde...

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Durumu

1. Arap Yarımadası, Asya’nın güneybatısında bü­yük bir bölümü çöllerle kaplı olan bölgedir. 2. İslamiyet’ten önce bu bölgede Main, Seba, Himyeri,...

İhşidiler (Akşidler) (935 – 969)

Abbasi Devletinin merkezi otoritesinin zayıflaması sonrasında Mısır’da görev yapan Türk komutanlardan Muhammed bin Toğaç bu durumdan yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiş...

Tarih Biliminin Kazandırdığı Beceriler

Tarih biliminin kazandırdığı becerileri aşağıdaki grafikte inceleyelim. Yukarıdaki grafikten yola çıkarak tarih araştırmalarının bize kanıt kullanma, sorgulama, sebep sonuç ilişkisi...

Anadolu’da İlk Medeniyet Merkezleri

Göbeklitepe Şanlıurfa ilimizin merkeze bağlı Örencik Köyü yakınlarında bulunmaktadır. 1995 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda uygarlık tarihinin başlangıcı ile ilgili görüşleri...