Yeni Eklenenler

İyonik Bağ

İyonik bağı oluşturan tanecikler, ilk önce iyonları oluşturur, oluşan bu iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti ile bağ meydana gelir. Metal...

Atomlar arası bağ ve Moleküller Arası Bağlar

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Kimyasal türler arası etkileşimler bağ kuvvetine göre sınıflandırıldığı gibi bağ oluşturan türlere göre yapılabilmektedir. Bağ...

Atom, Molekül ve İyon Nedir?

Atom: Bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit parçalara...

Fablın Türk Edebiyatındaki Gelişimi

Kur’an-ı Kerim’deki Neml Suresi (Karınca) ile Hüthüt Kuşu ile kıssası (hikâyesi) anlatılan Hz. Süleyman, Müslüman milletler için fabl türüne kaynaklık...

Fablın Dünya Edebiyatındaki Gelişimi

Fabl türünün ilk örnekleri, Doğu’da Hintli Filozof Beydaba’nın “Kelile ve Dimne” adlı eseridir. Batı’da ilk fabl örneği, Ezop’un (Aisopos) “Ezop...

Fablın Yapısı ve Planı

Fablın Yapısı Olay: Çoğu zaman olağan dışı, masalımsı olaylardan örülür. Kişiler: Çoğunlukla hayvanlar, bitkilerdir ya da cansız varlıklardır; nadir olarak...

Fabl Genel Özellikleri

Fabllar, olaya dayalı sanatsal metinlerdir. Fabllarda, sembolik ve alegorik bir anlatım benimsenir. Fabllarda, özellikle “teşhis” (kişileştirme) ve “intak” (konuşturma) sanatları...

Fabl Nedir?

Kahramanları bitkiler, cansız varlıklar ve özellikle hayvanlar olan ve ders verme amacı güden öğretici nitelikteki hikâyelere fabl adı verilir. Masala...

Dünya Edebiyatında Masal

Masalın ortaya çıkışıyla ilgili pek çok görüş ortaya konmuştur. Yaygın görüşe göre masalların kaynağı Yunan ve Hint mitolojileridir. Pançatantra: “Beş...

Türk Edebiyatında Masal

Türk masallarının kaynağı oldukça eskidir. Uygur Dönemi’ne ait Prens Kalyanamkara ile Papamkara gibi eserler ilk masal motiflerinin yer aldığı eserlerdendir....

Masal Çeşitleri

– Masallar, konusu bakımından dört gruba ayrılır: a) Asıl masallar (Olağanüstü masallar / gerçekçi masallar) b) Hayvan masalları: Asıl masallardan...

Masal Planı

a) Döşeme: Masalcının dinleyicileri atmosfere hazırlamak, onları biraz güldürmek, biraz da ustalığını göstermek için sıraladığı sözler zinciridir. Bunların çoğunu gelenekten alır,...

İyonlaşma Enerjisi Nedir?

Gaz haldeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji miktarıdır. E3 > E2 > E1 ( E–> elektron...

Elektron İlgisi Nedir?

Gaz halindeki atomun elektron alması sırasındaki ısı değişimine Elektron İlgisi denir. Elektron ilgisi ne kadar büyükse meydana gelen ısı değişimi o...

Elektronegatiflik

Bir atomun elektronları çekme gücüdür. Elektronegatifliği en fazla olan element Flor’dur. Yani elektronegatiflik flora (F) doğru artar. (Yani ametalik özelliğin...

Kök Derecesi Genişletme ve İç İçe Kökler

Kök Derecesi Genişletme İç İçe Kökler