Yeni Eklenenler

Meltem Rüzgarları

Gece ile gündüz arasındaki ısınma ve basınç farkları sonucunda oluşan, gün içinde zıt yönde esen rüzgarlardır. Basınç farkı az olduğundan...

Musonlar (Mevsimlik Rüzgarlar)

Musonlar, yıl içinde yaklaşık altı aylık sürelerle birbirine ters yönde esen rüzgarlardır. Musonlar, kara ve denizlerin mevsimlik ısınma özelliklerinden doğar....

Kutup Rüzgarları (Sürekli Rüzgarlar)

Kutuplardaki termik yüksek basınç alanlarından, 60° enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgarların başlıca özellikleri şunlardır: Kuzey...

Batı Rüzgarları (Sürekli Rüzgarlar)

30° enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından, 60° enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgarların başlıca özellikleri şunlardır:...

Alizeler (Sürekli Rüzgarlar)

30° enlemleri çevresindeki dinamik yüksek basınç alanlarından (Oğlak ve Yengeç dönenceleri çevresi), Ekvator çevresindeki termik alçak basınç alanlarına doğru esen...

Yerel Rüzgarlar

Bu rüzgarların bir kısmı genel hava dolaşımına bağlı rüzgarların bazı değişikliklere uğramasıyla, bazıları ise tamamen yerel basınç farklılıklarına bağlı olarak...

Mevsimlik (Devirli) Rüzgarlar (Musonlar)

Basınç alanlarının yıllık harekete bağlı olarak yer değiştirmesi nedeniyle yıl içinde yön değiştirerek esen rüzgarIara mevsimlik (devirli) rüzgarlar denir. Bu...

Sürekli Rüzgarlar

Yıl boyunca sürekli basınç merkezleri arasında, yön değiştirmeden esen Alize, Batı ve Kutup rüzğarlarıdır. Bu rüzgarlar çıkış alanlarında kuru iken,...

Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı)

Rüzgarın belirli zamandaki esme sayısına rüzgar frekansı denir. Bütün yıl boyunca hangi yönden ne kadar sıklıkta rüzgar estiğini gösteren şekle...

Rüzgarın Yönünü Etkileyen Faktörler

Rüzgarın yönünü; basınç merkezlerinin konumu, yer şekilleri ve Dünya’nın günlük hareketi belirler. Rüzgarların yönü üzerinde etkili olan en önemli faktör,...

Rüzgarın Hızı ve Etkileyen Faktörler

RÜZGaRLAR Yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru, yatay yönde yer değiştiren hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar her zaman, yüksek...

Eş Basınç (İzobar) Haritaları

Yeryüzünde eşit basınçtaki noktaların birleştirilmesi sonucu elde edilen eğrilere İzobar eğrileri, bu eğriler ile oluşturulan haritalara ise İzobar haritaları adı...

Basınç Kuşakları

Yeryüzünde sıcaklık ve yoğunluğa göre termik ve dinamik basınç kuşakları oluşmuştur. 1. Termik Basınç Kuşakları Yer’in şekline bağlı olarak yeryüzünün...

Basıncın Yeryüzünde Dağılışı ve Özellikleri

Dünyadaki basınç dağılışı, aynı basınç değerine sahip nok- taların birleştirilmesiyle elde edilen eş basınç (izobar) eğri- leriyle gösterilir. Dünyadaki basınç...

Yüksek Basınç ve Özellikleri

Çevresine göre basınç değerleri fazla olan yerlere yüksek basınç alanı denir. Yeryüzündeki en yüksek hava basıncı deniz seviyesinde, 1083,8 mb...

Alçak Basınç ve Özellikleri

Çevresine göre basınç değerleri az olan alanlara alçak basınç alanı denir. En düşük hava basıncı ise 870 mb olarak 1979’da...

Basınç Alanları ve Özellikleri

Basınç Tipleri 45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta ölçülen 1013 mb (760 mm/civa) basınç değeri normal atmosfer basıncı olarak...

Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörler

Hava basıncı bölgeden bölgeye değiştiği gibi, aynı yerde zaman içinde de değişebilmektedir. Bu değişimi etkileyen faktörler şunlardır: Yükselti Yükseklere doğru...

Rastgele Dersler

Halk Şiiri Özellikleri

Âşık şiiri, anonim şiir ve tekke şiiri olmak üzere üç kolda gelişen halk şiirinin en önemli özelliği büyük ölçüde sözlü...

Tekrir

Tekrir, dizelerde ya da art arda gelen cümlelerde bir ya da birkaç kelimenin tekrarlanmasıdır. Tekrir sanatına ifadeyi güçlendirmek amacıyla başvurulur....

Standart Puanlar: T ve Z Puanı nedir?

Standart Puanlar T ve Z olmak üzere iki çeşittir. Z puanı: Z puanı bir verinin ortalamadan kaç standart sapma kadar uzakta olduğunu...

İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri

Anyon ve katyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri ile düzgün üç boyutlu bir yapıda birbirlerini saracak şekilde istiflenmeleri sonucu iyonik ağ...

Basit eşitsizlikler çözümlü sorular videosu

9. sınıf matematik dersi müfredatında yer alan basit eşitsizlikler konusuyla ilgili Ekol Hoca tarafından hazırlanmış bu örnek soru çözümlerinden oluşan...

“İmek” Ek Fiilinin yazılışı

İmek fiili bugün daha çok, ekleşmiş olarak kullanılmakta ve ünlü uyumlarına uymaktadır. Ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde ünlüsü düşer. Bu durumda...