Türgişler

Kategoriler: Tarih

1. II. Göktürk Devleti’nin yıkılmasının ardından Batı Türkistan bölgesinde Bağa Tarkan tarafından kurulan Türgişler ulusçu bir yapıya sahiptir. (717)

Uyarı: Türgişlerin ulusçu bir yapıya sahip olduklarının göstergeleri

  • Kendilerine ait alfabelerinin olması ve para bastırmaları. (Bağa Tarkan Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hü­ kümdardır.)
  • Orta Asya’da yayılmacı bir siyaset izleyen ve ırkçılık yapan Emevileri yenerek Orta Asya’nın Emevi hakimiyetine girişini önlemeleri
  • Türk adı ile kurulmaları (Türgiş : Türkiş) sayılabilir.

2. Uygurlardan sonra yerleşik yaşama geçen ikinci Türk devleti olan Türgişler, Karluklar’ın saldırı­ ları sonrasında yıkılmışlardır. (766)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar