Gaz Karışımları 11. sınıf kimya

Gaz Karışımları 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Aynı kap içerisinde birden fazla farklı gaz bulunabilir. Bu gazların yapacakları basınçlar gazların cinsine bağlı değildir. Kaba uygulanan basınç kaptaki toplam gazın mol sayısına bağlıdır. İdeal gazlar bir birini etkilemediği için her birinin kendi mol sayısına göre kaba uyguladığı basınca o gazın kısmi basıncı denir.

Gaz karışımında bir gazın mol sayısının toplam mol sayısına oranına da mol kesri denir.

nxnT=X (Mol Kesri)

Bir gaz karışımında mol kesirlerinin toplamı 1 dir.

SIVI YÜZEYİNDE TOPLAM GAZ BASINCI

Buhar Basıncı

Sabit sıcaklıkta sıvı yüzeyindeki sıvı tanecikleri sahip oldukları kinetik enerjiye bağlı olarak buhar fazına geçer. Kapalı kaptaki buhar basıncı belirli bir değere ulaştığında sıvı buhar dengesi kurulmuş olur. Bu durumda buharın sıvı yüzeyi ve kaba yaptığı etkiye denge buhar basıncı denir.

Kapalı kaplarda buharlaşan sıvı tanecik sayısı ile sıvılaşan buhar tanecik sayısı eşitlendiğinde sıvı buhar dengesi kurulmuş olur.

Buhar Basıncına Etki Eden Faktörler

1. Sıcaklık

Sıvının sıcaklığı artırıldığında sıvının kinetik enerjisi artacağından
buharlaşma artar. Buna bağlı olarak sıvının buhar basıncı artar.

2. Moleküller Arası Çekim Kuvveti

Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti arttıkça sıvının buhar haline geçmesi zorlaşacaktır. Bu nedenle moleküller arası çekim arttıkça buhar basıncı azalır.

3. Safsızlık

Eğer bir sıvı içerisinde uçucu olmayan bir katı çözünür ise sıvı molekülleri çözünen madde ile bağ oluşturacağı için buharlaşma doğal olarak ta buhar basıncı azalacaktır. (Bu kısım ile ilgili hesaplamaları çözelti konusunda işleyeceğiz.) Kapalı bir kapta hem sıvı hem de başka bir gaz varsa kaptaki toplam gaz basıncı sıvının buhar basıncı ve gazın kısmi basınçlarının toplamına eşit olacaktır. Çünkü sıvının bulunduğu her sıcaklıkta mutlaka buharı ve buharının da basıncı vardır.

BİLGİ: Maddenin buhar özelliğinin ortadan kalkarak gaz özelliğinin başladığı sıcaklık kritik sıcaklıktır. Başka bir ifadeyle, bir gazın basınçla sıvılaşabildiği maksimum sıcaklığa denir. Bulundukları sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen akışkanlara buhar, sıvılaştırılamayan akışkanlara gaz denir. Kritik sıcaklık maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Gaz Karışımları video 11. sınıf Hocalara Geldik

Gaz Karışımları Konu Anlatımı çözümlü sorular 11. sınıf kimya İsabet Akademi] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar