Ölçeklerin Birbirine Çevrilmesi


Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 9. Sınıf, Harita Bilgisi

Kesir Ölçeğin Çizgi ölçeğe çevrilmesi: Kesir ölçeğin paydasındaki birim, çizgi ölçekte kullanılan birime (m veya km’ye) dönüştürülür. Bunun için birimin yanındaki sıfırlar atılarak, istenen diğer birime çevrilir. Örneğin; cm’yi, km’ye çevirmek için sola doğru beş sıfır (veya basamak) atılır. 1/400000 kesir ölçeğini çizgi ölçeğe çevirecek olursak, öncelikle payda kısmındaki sayıyı km’ye çevirmeliyiz. 400.000 cm = 4 km’dir. Yani çizgi ölçekte harita üzerindeki 1 cm’lik uzunluğun gerçekte 4 km olduğu anlaşılır.Daha sonra çizgi ölçekte sıfırın sağındaki ve solundaki sayının 4 ile başlaması ve katları olacak biçimde sağa doğru artırılması ile çizgi ölçek elde edilebilir.

Çizgi Ölçeğin Kesir Ölçeğe çevrilmesi: Çizgi ölçeğin uzunluğu, harita uzunluğunu, sıfırın en solundaki ve en sağındaki birimlerin toplamı da gerçek uzunluğu bulmamıza yardımcı olur.

Sadeleştirme yapıldığında;1 cm = 10 km,
1 cm = 1.000.000 cm’ye eşit olduğu bulunur.
Böylece yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek cinsinden değerinin 1/1.000.000 olduğuna ulaşılır.

Çözüm: Kesir ölçekte 1 cm’lik harita uzunluğu gerçekte 1.500.000 cm’ye eşittir. 1.500.000 cm = 15 km olduğundan 1 cm’nin 15 km’ye eşit olduğu tespit edilir. seçeneklerden A’da 1 cm = 5 km’ye, B’de 1 cm = 10 km’ ye, C’de 1 cm = 15 km’ye, D’de 1 cm = 20 km’ye, E’de ise 1 cm = 25 km’ye eşittir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi