Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Basit Makineler, Fen Bilimleri

Sabit ve hareketli makaralardan oluşan sistemlere palanga adı verilir.

Palangalarda daima kuvvetten kazanç sağlanır. Palangalarda yükü dengelemek için uygulanması gereken kuvvetin şiddeti; yükün ağırlığının, gerilen
ip sayısına oranı ile bulunur.

Makara ağırlıkları ihmal edilmediğinde hareketli makaraların ağırlığı yüke ilave edilir. Bu durumda yükü dengelemek için uygulanması gereken kuvvetin şiddeti; yükün ağırlığı ile hareketli makaraların ağırlıklarının toplamının, gerilen ip sayısına oranı ile bulunur.

Bir palangada kuvvetin uygulandığı ip şekildeki gibi aşağı doğru çekiliyorsa; gerilen ip sayısı makara sayısına eşittir. Uygulanan kuvvetin yönü doğan kuvvetin yönüne zıttır.

Bir palangada kuvvetin uygulandığı ip şekildeki gibi yukarı doğru çekiliyorsa; gerilen ip sayısı makara sayısından bir fazladır. Uygulanan kuvvetin yönü ile doğan kuvvetin yönü aynıdır.] }

Soru: Öğretmen, öğrencilere aşağıdaki soruları soruyor.
1. Basit makineler işten kazanç sağlar mı?
2. Basit makineler iş yapma kolaylığı sağlar mı?
3. Basit makineler enerjiden kazanç sağlar mı?
Öğrencilerden Serap, Tuncay ve Meral öğretmenin sorduğu sorulara tablodaki cevapları veriyor. Buna göre Serap, Tuncay ve Meral kaçar soruya doğru cevap vermiştir?

Soru: Şekildeki sistemler dengededir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi söylenebilir? (Makaraların ve iplerin ağırlığı ile sürtünmeler ihmal edilecek.)
I numaralı düzenekte işten kazanç yoktur.
ll numaralı düzenekte işten kazanç vardır.
I numaralı düzenekte yoldan kazanç vardır.
ll numaralı düzenekte kuvvetten kazanç yoktur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar