İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 9.Sınıf Fizik

İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 9.Sınıf Fizik

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Elektrostatik, Fizik
  • İletken atomlarında yük hareketi, iletken içinde kolaylıkla hareket edebilen ve serbest elektron adı verilen elektronlarla sağlanır.
  • Yalıtkanlarda serbest elektronlar yok denecek kadar azdır.
  • Yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladığı kuvvete Coulomb kuvveti denir.
  • Bir iletken elektrik yükü kazandığında bu yük, serbest elektronlar tarafından iletkenin tüm dış yüzeyine dağılır.
  • Bir yalıtkan elektriklendiğinde, serbest elektronu olmadığından, bu yük yalıtkanın başka bölgesine yayılamaz.
  • İçi boş, yüklü bir iletkenin yükleri dış yüzeyine dağılır, iç yüzeyi ise nötr olur.
  • Yüklü bir iletkenin elektrik yükleri, aynı cins olduğundan birbirini iterek, mümkün olan en uzağa giderler. Bu nedenle sivri uçlarda yük birikmesi daha fazla olur.

  • Negatif yüklü bir kürecik nötr, iletken, içi boş bir kürenin içinde tutulduğunda, dıştaki küre, şekildeki gibi kutuplanır. Yüklü kürecik büyük kürenin iç yüzeyine dokundurulduğunda ise, tüm yükünü kaybederek kendisi nötr hale geçer. Kürecik gibi büyük kürenin de iç yüzeyi nötr olur, kazandığı yükler dış yüzeyine dağılır.

Faraday Kafesi

İçerisindekileri dışarıdaki elektriksel olaylardan koruyan iletken kafese Faraday kafesi denir. Faraday kafesi prensibiyle iletken kaportalı arabalar, yağmurlu havalarda, yıldırım düşmesinin sebep olabileceği zararlara karşı içindekileri korur.

İletkenlerde Yük Dağılımı

İletkenlerde, elektrik yüklü parçacıkları serbestçe hareket edebilir. Bu nedenle, iletkenlerde elektrik yükleri, alanın en yüksek olduğu noktalara doğru hareket eder. Örneğin, bir iletkenin bir ucunu bir elektrik yüküne bağlarsak, iletkenin diğer ucunda da aynı yükün bir miktarı görülür. Bu, elektrik yükünün iletken boyunca yayılması nedeniyle olur.

Yalıtkanlarda Yük Dağılımı

Yalıtkanlarda, elektrik yüklü parçacıkları serbestçe hareket edemez. Bu nedenle, yalıtkanlarda elektrik yükleri, yüklendiği bölgede kalır. Örneğin, bir balonu giysilere sürterek yüklersek, balonun sürttüğü yüzeydeki elektronlar balona geçer ve balon pozitif yüklü olur. Ancak, balonun sürtmediği yüzeydeki elektronlar yerinde kalır ve balon negatif yüklü olur.

Yalıtkanlarda yük dağılımının bir özelliği, yük dağılımının yalıtkan yüzeyinde serbest elektronların hareketine bağlı olmasıdır. Örneğin, bir yalıtkan yüzeyine bir elektrik yük uygularsak, serbest elektronlar yükün etkisiyle hareket etmeye başlar. Bu hareket, yükün yalıtkan yüzeyinde dağılmasına neden olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar