Verim 9. Sınıf Fizik

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, İş, Güç, Enerji, Verim

Günlük hayatımızda bir işi yaptığımızda harcadığımız enerji ile üzerinde iş yapılan nesnenin sahip olduğu enerjinin farklı olduğunu gözleriz. Bunun en önemli sebebi sürtünmeden kaynaklanır. Yapılan işin sonucunda enerjinin bir kısmının sürtünmeden dolayı ısıya dönüşmesi o aracın verimini azaltır. Örneğin bir araçta yakılan yakıtın %15 e yakınının hareket enerjisine dönüştüğü gözlemlenir. Bundan dolayı içten yanmalı motorlar verimli değildir. Elektrikle çalışan bir motorda ise %80 lere kadar enerjiyi hareket enerjisine çevirebiliriz. Onun için elektrikli motorlar verimlidir.

Verim, bir sistemden alınan enerjinin o sisteme verilen enerjiye oranıdır.

Verim = Alınan Enerji / Verilen Enerji yada

Verim= Alınan Güç / Çekilen (Harcanan) Güç şeklinde ifade edilebilir.

Denklem 100 ile çarpıldığında verimin yüzde değeri bulunur.

Hareketli makara sisteminde kuvvetin yaptığı işin, cismin kazandığı enerjiden büyük olduğu gözlemlenir. Çünkü kuvvetin yaptığı işin bir kısmı makarada sürtünmelere harcanmıştır. Bu sebepten makara sisteminin verimi %100 olamaz.] }

Yaptığımız işler sırasında kullandığımız tüm araçlarda enerji dönüşümleri vardır. Bu dönüşümler sırasında bir enerji tamamıyla diğer enerji türüne dönüşemez. Enerjinin bir kısmı da sistemin dışına aktarılır. Sistemin dışına aktarılan bu enerji bu sistemin çalışmasında bir kayıp olarak düşünülebilir. Bu kayıpları ne derece azaltırsak sistemin çalışma verimini 0 kadar artırmış oluruz. Tarih boyunca devir daim düzeneği tasarlayan insanlar yer çekimi gücünden, suyun kaldırma kuvvetinden ya da mıknatısların çekme - itme özelliklerinden yararlanarak sürekli hareketi elde etmeye çalışmışlardır. Amaç sınırsız, ücretsiz ve çevreye zarar vermeden çalışan makineler üretmektir. Binlerce yıl durmadan çalışacak ve enerji verecek bir düzenek kesinlikle bir devir daim makinesidir. Tarih boyunca sayısız devir daim makinesi yapma girişimi olmuştur. Sürtünme kuvveti bu düzenekleri hep durdurmuştur. Ama günümüzde neredeyse sürtünme kuvvetini sıfırlayan maddeler üretilebilmektedir. Günümüzde devir daim makineleri genellikle mıknatıslara dayalı düzeneklerdir. Mıknatıslı düzenekler sayesinde tekerlekler bir pervane gibi sürekli döndürülebiliyor.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar