Yeni Eklenenler

Musonlar (Mevsimlik Rüzgarlar)

Musonlar, yıl içinde yaklaşık altı aylık sürelerle birbirine ters yönde esen rüzgarlardır. Musonlar, kara ve denizlerin mevsimlik ısınma özelliklerinden doğar....

Kutup Rüzgarları (Sürekli Rüzgarlar)

Kutuplardaki termik yüksek basınç alanlarından, 60° enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgarların başlıca özellikleri şunlardır: Kuzey...

Batı Rüzgarları (Sürekli Rüzgarlar)

30° enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından, 60° enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgarların başlıca özellikleri şunlardır:...

Alizeler (Sürekli Rüzgarlar)

30° enlemleri çevresindeki dinamik yüksek basınç alanlarından (Oğlak ve Yengeç dönenceleri çevresi), Ekvator çevresindeki termik alçak basınç alanlarına doğru esen...

Yerel Rüzgarlar

Bu rüzgarların bir kısmı genel hava dolaşımına bağlı rüzgarların bazı değişikliklere uğramasıyla, bazıları ise tamamen yerel basınç farklılıklarına bağlı olarak...

Mevsimlik (Devirli) Rüzgarlar (Musonlar)

Basınç alanlarının yıllık harekete bağlı olarak yer değiştirmesi nedeniyle yıl içinde yön değiştirerek esen rüzgarIara mevsimlik (devirli) rüzgarlar denir. Bu...

Sürekli Rüzgarlar

Yıl boyunca sürekli basınç merkezleri arasında, yön değiştirmeden esen Alize, Batı ve Kutup rüzğarlarıdır. Bu rüzgarlar çıkış alanlarında kuru iken,...

Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı)

Rüzgarın belirli zamandaki esme sayısına rüzgar frekansı denir. Bütün yıl boyunca hangi yönden ne kadar sıklıkta rüzgar estiğini gösteren şekle...

Rüzgarın Yönünü Etkileyen Faktörler

Rüzgarın yönünü; basınç merkezlerinin konumu, yer şekilleri ve Dünya’nın günlük hareketi belirler. Rüzgarların yönü üzerinde etkili olan en önemli faktör,...

Rüzgarın Hızı ve Etkileyen Faktörler

RÜZGaRLAR Yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru, yatay yönde yer değiştiren hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar her zaman, yüksek...

Eş Basınç (İzobar) Haritaları

Yeryüzünde eşit basınçtaki noktaların birleştirilmesi sonucu elde edilen eğrilere İzobar eğrileri, bu eğriler ile oluşturulan haritalara ise İzobar haritaları adı...

Basınç Kuşakları

Yeryüzünde sıcaklık ve yoğunluğa göre termik ve dinamik basınç kuşakları oluşmuştur. 1. Termik Basınç Kuşakları Yer’in şekline bağlı olarak yeryüzünün...

Basıncın Yeryüzünde Dağılışı ve Özellikleri

Dünyadaki basınç dağılışı, aynı basınç değerine sahip nok- taların birleştirilmesiyle elde edilen eş basınç (izobar) eğri- leriyle gösterilir. Dünyadaki basınç...

Yüksek Basınç ve Özellikleri

Çevresine göre basınç değerleri fazla olan yerlere yüksek basınç alanı denir. Yeryüzündeki en yüksek hava basıncı deniz seviyesinde, 1083,8 mb...

Alçak Basınç ve Özellikleri

Çevresine göre basınç değerleri az olan alanlara alçak basınç alanı denir. En düşük hava basıncı ise 870 mb olarak 1979’da...

Basınç Alanları ve Özellikleri

Basınç Tipleri 45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta ölçülen 1013 mb (760 mm/civa) basınç değeri normal atmosfer basıncı olarak...

Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörler

Hava basıncı bölgeden bölgeye değiştiği gibi, aynı yerde zaman içinde de değişebilmektedir. Bu değişimi etkileyen faktörler şunlardır: Yükselti Yükseklere doğru...

Hava Basıncı

Atmosferi oluşturan çeşitli gazların büyük bir kısmı, atmosferin alt katmanlarında bulunur. Bütün maddeler gibi gazların da belirli bir ağırlığı vardır....

Rastgele Dersler

Geçmişten günümüze bilgilerin aktarılması

İnsanlar var olduğu günden beri kendisine verilen akıl ve merak duygusu sayesinde yaşadığı çevreyi tanımaya, sahiplenmeye bir takım şekiller ve...

Vaka ve Vakıayı Ayırıyorum

Tarih geçmişte yaşanmış vaka (olay) ve gerçekleşen vakıaları (olgu) inceleyen bir bilim dalıdır. Vaka (olay): tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal,...

Çarpanlara ayırma konu anlatımı videosu

Çarpanlara ayırma konu başlıkları: Bir Polinomun Çarpanları  İndirgenemeyen Polinomlar Asal Polinom Ortak çarpan parantezine alma Gruplandırarak Çarpanlara Ayırma Özdeşlikler a.x^2...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Kara ve Denizlerin Dağılışı

Özgül ısıları arasındaki fark ve ısınma özellikleri nedeniyle, karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Bu duruma...

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test Soruları

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Çözümlü Sorular Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test Soruları Tarih öncesi dönemlerde görülen; I. Toprağın...

1715 – 1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları

Savaşın Nedenleri; 1. Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği Mora Adası ve Dalmaçya kıyılarını Venediklilerden geri almak istemesi. 2. Mora’daki yerli...