Yeni Ders Videoları

Yeni Eklenenler

Hareket problemleri konu anlatımı

Örneğin; ° Saatte ortalama 80 km yol alan bir aracın 5 saatte alacağı yol, 80.5 = 400 km dir. Hız.Zaman...

İşçi ve havuz problemleri konu anlatımı

İşçi ve havuz problemlerinde birim zamanda yapılan iş miktarları dikkate alınarak denklemler oluşturulur. İşçi ve havuz problemleri ayrıca orantı kurularak...

Yaş problemleri konu anlatımı

Yaş problemleri 9. sınıf matematik müfredatında yer almaktadır. Yaş problemlerinden ygs matematik ve kpss matematik sınavlarında soru çıkmaktadır. Yaş problemleri...

Sayı ve Kesir Problemleri Konu Anlatımı

Verilen problemi çözebilmek için problemde geçen bilinmeyenler arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak  yazmak gerekir. Sayı ve Kesir Problemleri Çözümlü Sorular İsabet...

Oran ve Orantı konu anlatımı ve Çözümlü Sorular

9. sınıf matematik müfredatında ve Kpss ile ygs sınavlarında yer alan oran ve orantı konusu problemler konusunun temel mantığını oluşturmaktadır....

Transformatörlerde Gerilim, Güç, Akım ve Verim

Transformatör; radyo, müzik seti, elektrik zili, traş makinesi, şarj aletleri, punto kaynak makineleri, ayrıca araç motorları ve uçak motorlarına daha...

Alternatif Akım Devrelerinin Gücü

Alternatif akım devresinde, akım ve gerilim değerleri sürekli değiştiğinden, ortalama güç dikkate alınır. Ortalama güç; P = Ve.Ie.c0sφ ya da...

Rezonans Nedir

Kendi frekansı f olan bir sistem, f frekansına eşit bir dış frekansla etkileştiğinde, titreşim genliği artar. Bu durumda devrede maksimum...

Alternatif Akım Devreleri

1. Dirençli Devre (R Devresi) Sadece R direnci bulunan bir devreye alternatif akım uygulanırsa, direncin uçları arasındaki alternatif gerilim, Dirençten...

Alternatif Akım

Pil, akü dinamo gibi doğru akım üreteçleri tek yönde akım üretirler. Yönü ve şiddeti zamana bağlı olarak değişen akımlara, alternatif...

Elektriksel Alan ile Elektromanyetik Alan Arasındaki İlişkiler

Elektriksel alan ve elektromanyetik alan arasındaki İlişkileri, 18. yüzyıl fizikçilerinden James Clark Maxwell dört yasa ile açıklamıştır. Bu yasalar; 1)...

Öz indüksiyon Emk sı

Şekildeki düzenekte reosta sürgüsünün hareketi devre akımının değişimine, devre akımının değişimide solenoidin manyetik akısının değişimine sebep olur. Bu değişen akı...

Elektromanyetik İndükleme

İndüksiyon Emk si Manyetik akı değişimi, indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturur. İndüksiyon emk si manyetik akının değişim hızı olup, Lenz Kanunu...

Elektromotor Kuvveti

Manyetik Alan İçinde Hareket Eden İletken Telde Oluşan İndüksiyon Elektromotor Kuvveti (emk) Nötr bir KL iletken teli B manyetik alanına...

Manyetik Akı (Φ)

Bir manyetik alan içine konulan yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısına manyetik akı denir. Φ ile gösterilir....

Manyetik Geçirgenlik ve Çeşitleri

Manyetik Geçirgenlik: Mıknatısların oluşturduğu manyetik alan çizgilerinin sıklığı manyetik alanının büyüklüğünü belirler. Manyetik alan çizgileri bazı maddelerin içinden geçtiğinde sıklaşır, bazı...

Elektrik Akımının Manyetik Etkisi

Düz telden i akımı geçirildiğinde etrafında manyetik alan oluşturur. Şekil I deki telden i akımı geçirildiğinde kağıt üzerine serpilmiş demir...

Kondansatörler (Sığaçlar)

Aralarında yalıtkan bir ortam bulunan iki iletken levhadan oluşan ve elektrik yükü depolamaya yarayan sistemlere kondansatör denir. Kondansatörlerin iletken levhalarına...

Elektriksel Sığa

Herhangi bir iletkenin taşıdığı elektrik yükünün potansiyeline oranı daima sabittir. Bu sabit orana iletkenin sığası (kapasitesi) denir. Skaler bir büyüklüktür....

Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Fark

Elektriksel alan içerisinde bir yük, bir noktadan başka bir noktaya götürüldüğünde iş yapıldığını görmüştük. Birim yüke düşen elektriksel potansiyel enerjiye,...

Elektrik Alan

Elektrik yükleri etraflarında bir etki alanı oluşturur. Bu alana elektrik alanı denir. Nasıl ki bir mıknatısın etrafına demir tozları serpildiğinde...

Elektriksel Kuvvet

Noktasal iki elektrik yükü arasındaki itme veya çekme kuvveti; yüklerin çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Buna göre, elektrik...

Basit Makineler

Denge ve Denge Koşulları Gündelik yaşantımızda kolaylık sağlayan düzeneklere “basit makine” denir. Basit makinelerin yapılış amacı öncelikle iş kolaylığı, sonra...

Kütle ve Ağırlık Merkezi

Ağırlık, bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir. Yönü daima yerin merkezine doğru olan vektörel bir büyüklüktür. Büyüklüğü; G = m....

Rastgele Ders Videoları