Yeni Eklenenler

Ters Eğik Çizgi, Tek Tırnak İşareti ve Denden İşareti

TERS EĞİK ÇİZGİ Bilgisayar yazılımlarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Dos>MD \Oyun TEK TIRNAK İŞARETİ Tırnak...

Kesme İşareti

Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kanuni Sultan Süleyman ‘a, Muhibbi ‘nin, Gül...

Yay Ayraç ve Köşeli Ayraç

Yay Ayraç Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır: Son dönemde televizyonlardaki kimi objektif tartışmaları (Burada objektif sözünü...

Tırnak İşareti

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır: Kitabımın kapağına Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir....

Uzun Çizgi ve Eğik Çizgi

Uzun Çizgi Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Hacivat: – Gel benim serv-i...

Kısa Çizgi

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur: Bu raflarda gördüğün kitaplarının neredeyse tamamını ilkokul yıllarımda almıştım. Lise yıllarımızda çok samimi...

Ünlem İşareti

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur: Ne mutlu Türk’üm diyene! (Mustafa Kemal Atatürk) Hava ne...

Soru İşareti

Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur: Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? (Ahmet Haşim) Şakaklarıma kar mı yağdı...

İklimin Doğal Çevre ve İnsan Yaşamı Üzerindeki Etkileri

İklimin Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri Yer şekillerini oluşturan dış kuvvetlerin (akarsu, rüzgâr, buzul vs.) etkinlik derecelerini ve dağılışını etkiler. Kayaçların...

İklim ve Genel Özellikleri

İklim: Yeryüzünün çok geniş bir kesiminde görülen hava durumlarının, uzun zaman içindeki ortalamasına iklim denir. İklim koşulları kışları ılık, yazları sıcak...

Hava Durumu ve Genel Özellikleri

Hava Durumu: Belli bir yörede, kısa süre içinde görülen hava olaylarına hava durumu denir. Hava durumu güneşli. yağmurlu, kar yağışlı....

Atmosferin Katmanları

Atmosferi oluşturan gazlar, yer çekiminin etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe katlar oluşturur. Bu katların sınıflandırılmasında gazların fiziksel özellikleri, bileşimleri ve...

Atmosferin Yararları

İçerdiği oksijen sayesinde canlıların yaşamasına olanak sağlar. Güneş’ten Dünya’ya gelen enerjinin bir bölümünü tutarak yeryüzünün aşırı ısınmasını engeller. Aynı zamanda...

Noktalama İşaretleri: Üç Nokta (…)

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: sabahleyin her yerde bir telaş, bir koşturmaca… Mahallede bir dedikodu yayılıyor ve bütün mahalleli sokağa… Nihayet...

Noktalama İşaretleri: İki Nokta (:)

Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur: Ben şiirde iki şeye çok önem veririm: ölçü ve uyak. Masada ilk göze...

Atmosfer ve Özellikleri

Atmosfer (hava küre): Dünya yüzeyini yer çekiminin etkisiyle saran ve çeşitli özellikteki gazlardan oluşan küre şeklindeki ortamdır. Atmosferi oluşturan gazlardan...

Noktalama İşaretleri: Noktalı Virgül (;)

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur: Buralarda kışları liman, mandalina, portakal; yazları şeftali, kiraz, erik...

Noktalama İşaretleri: Virgül (,)

Bir cümlede birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: Heyecanlı, aktif, dinamik gençler istiyorum. Ahmet’in annesi,...

Noktalama İşaretleri: Nokta

Bir duygu, düşünce ve isteği tam olarak anlatan cümlelerin sonuna konur: Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi. Ak akçe kara...

Birleşik Kelimelerin Yazımı

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler, yeni bir kavramı karşıladıklarında...

Sayıların Yazımı

Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır: Burada bin yıldan beri dostça yaşıyoruz. Onunla üç ayda bir görüşüyoruz. İkinci sınıfta okuyanlara yüzer...

Pekiştirmelerin, Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı

PEKİŞTİRMELERİN YAZIMI Pekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır: sapsarı, sipsivri, kıpkırmızı, dümdüz, kapkara, kupkuru, yemyeşil, apaçık, apak, büsbütün, çırçıplak, çırılçıplak, sırsıklam, sırılsıklam,...

Kısaltmaların Yazılışı

Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir....