Yeni Eklenenler

Nazım Birimi

Nazım Birimi: Bir şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birimdir. Türk edebiyatında çok eski devirlerden bu yana çeşitli nazım birimleri kullanılmıştır....

Yansıma Sözcükler

Doğadaki bazı seslerin tam bir karşılığı bulunmaz. Bu seslere yakın kabul edilen sözcüklere yansıma denir. Şırıl, pat, küt, şangır… gibi. Bu...

İkilemeler

Söze güzellik, canlılık katmak veya anlamı pekiştirmek amacıyla iki sözcüğün tekrarından oluşan söz gruplarına ikileme denir. Tekrar edilen bu sözlerde...

Söz Öbekleri

Cümlede kimi sözcükler başka sözcüklerle anlamca etkile- şime girerek söz öbeği oluşturur. Tek başına bir anlamı olan bu sözcükler, söz...

Deyimler ve Atasözleri

DEYİMLER Anlatıma canlılık ve güzellik katmak amacıyla en az iki sözcüğün anlamca kaynaşarak oluşturduğu söz grubuna deyim denir. Bu güreşçinin...

Yakın Anlamlı Kelimeler

Aynı anlamı karşılamadıkları halde, aralarındaki ortak noktalar nedeniyle birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı sözcüklerde anlam eşitliği varken yakın anlamlı...

Eş Sesli Sesteş Kelimeler

Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Sesteş sözcükler gerçek anlamlı olmalıdır. Endam güzel, yüz güzel Huyun yüzde yüz güzel Uzaklara...

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Yazılışları farklı olduğu hâlde aynı anlamı karşılayan sözcüklerdir. Eser = yapıt, sene = yıl, cevap = yanıt… sözcükleri es anlamlıdır. Eş...

Karşıt (Zıt) Anlamlı Kelimeler

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. iyi x kötü, genç x yaşlı, aşağı x yukarı, ağlamak x gülmek… sözcükleri karşıt anlamlı...

Terim Anlam

Bir bilim, meslek veya sanat dalıyla ilgili özel anlamlar yüklenmiş sözcüklere terim denir. Her alanın ya da mesleğin kendine özgü...

Somut Anlam ve Soyut Anlam

SOMUT ANLAM Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen sözcüklerin anlamına denir. Ağaç, çiçek, güneş, ışık, ısı, kum, ses, ekşi, koku… sözcükleri somut...

Mecaz Anlam

Bir sözcüğün ilgi ya da benzetme yardımıyla gerçek anlamının dışında kazandığı anlamdır. Mecaz anlam, bir sözün gerçek anlamından tümüyle sıyrılıp...

Yan Anlam

Sözcüğün gerçek anlamından tam olarak uzaklaşmadan kazandığı anlam veya anlamlar vardır. Bunlara yan anlam denir. Aslında sözcüğün gerçek anlamı dışında...

Gerçek Anlam (Temel, İlk Anlam)

Bir sözcüğün, söylendiğinde akla ilk gelen anlamıdır. Buna sözcüğün sözlük anlamı da denir. Beyaz perdeleri çek yavaş yavaş dizesinde “perde”...

Sözcükte Çok Anlamlılık

Bir sözcüğün ilk başta tek bir anlam taşırken zaman içinde başka anlamları karşılamasına çok anlamlılık denir. Örneğin temel anlamı “sert...

Ters Eğik Çizgi, Tek Tırnak İşareti ve Denden İşareti

TERS EĞİK ÇİZGİ Bilgisayar yazılımlarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Dos>MD \Oyun TEK TIRNAK İŞARETİ Tırnak...

Kesme İşareti

Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kanuni Sultan Süleyman ‘a, Muhibbi ‘nin, Gül...

Yay Ayraç ve Köşeli Ayraç

Yay Ayraç Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır: Son dönemde televizyonlardaki kimi objektif tartışmaları (Burada objektif sözünü...

Tırnak İşareti

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır: Kitabımın kapağına Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir....

Uzun Çizgi ve Eğik Çizgi

Uzun Çizgi Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Hacivat: – Gel benim serv-i...

Kısa Çizgi

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur: Bu raflarda gördüğün kitaplarının neredeyse tamamını ilkokul yıllarımda almıştım. Lise yıllarımızda çok samimi...

Ünlem İşareti

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur: Ne mutlu Türk’üm diyene! (Mustafa Kemal Atatürk) Hava ne...

Soru İşareti

Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur: Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? (Ahmet Haşim) Şakaklarıma kar mı yağdı...

İklimin Doğal Çevre ve İnsan Yaşamı Üzerindeki Etkileri

İklimin Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri Yer şekillerini oluşturan dış kuvvetlerin (akarsu, rüzgâr, buzul vs.) etkinlik derecelerini ve dağılışını etkiler. Kayaçların...