Yeni Eklenenler

Yerin İç Yapısı, Levha Hareketleri ve Jeolojik Zamanlar

Yerin İç Yapısı A. Yer Kabuğu (Litosfer) B. Manto (Pirosfer) C. Çekirdek (Barisfer) Levha Hareketleri Jeolojik Zamanlar Soru 1: Avrasya Levhası...

Jeolojik Zamanlar

Dünya’nın oluşumundan günümüze kadar yaklaşık 5 milyar yıl geçtiği tahmin edilmektedir. Bu zaman dilimi içinde gerçekleşen olayları kapsayan dönemlere jeolojik...

Levha Hareketleri

Karaları meydana getiren ve okyanus altında da devam eden, birbirinden kırıklarla ayrılmış yer kabuğu parçalarına levha denir. Dünyada 12 tane...

Yerin İç Yapısı

Şekilde görüldüğü gibi Yerküre yüzeyden, Yer’in merkezine doğru yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı...

Yüksek Dağlık Alan İklimi

Sıcaklıklar, yükseltiye bağlı olarak yıl boyunca düşüktür. Asya’da Himalayalar, Kuzey Amerika’da Kayalık Dağları, Avrupa`da Alpler ve Güney Amerika`da And Dağları...

Kutup İklimi

Kutuplar çevresinde etkili olan bu iklim tipi, Grönland Adasının iç kesimlerinde ve Antartika Kıtasında görülür. Kutup İkliminin görüldüğü bölgeler Sıcaklıklar,...

Tundra İklimi

Kutup daireleri çevresinde etkilidir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın kuzey kıyılarında etkilidir. İskandinav Yarımadası, Kanada’nın kuzeyi, Sibirya ve Grönland Adası’nın...

Karasal İklim

Orta kuşakta denizden uzak, karaların iç kesimlerinde görülür. Bu iklim tipi Sibirya, Doğu Avrupa ve Kanada ile orta kuşak karalarının...

Step (Bozkır) İklimi

Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde etkilidir. Orta Avrupada, Asya’nın iç kısımları ve Kuzey Amerika’nın orta kesimlerinde etkilidir. Step ikliminin görüldüğü...

Okyanusal İklim

Her iki yarım kürede, orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülür. Batı Avrupa, Kanada’nın batı kıyıları, Güney Alaska kıyıları, Güney Şili,...

Akdeniz İklimi

Her iki yarım kürede, 30° – 40° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür. Akdeniz”e kıyısı olan ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyetinde...

Çöl İklimi

Çöller oluşumlarına göre, tropikal çöl ve orta kuşak çöl iklimi olmak üzere ikiye ayrılır. Tropikal çöller, dönenceler çevresinde oluşmuştur. Bu...

Muson İklimi

Bu iklim tipi muson rüzgarlarının etkili olduğu alanlarda görülür. Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya başlıca etkili olduğu yerlerdir....

Mors alfabesi nedir?

Mors alfabesi veya mors kodu, kısaca, harfler yerine kısa ve uzun sinyalleri anlayan, Samuel Morse tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş bir...

Subtropikal İklim (Savan İklimi)

Bu iklim tipi, 10° ile 20° kuzey ve güney enlemleri arasında etkilidir. Bu iklim tipinin başlıca yayılış alanı Güney Amerika...

Rüzgar Çeşitleri

Rüzgarlar; hızları, esme sıklığı, sıcaklık özellikleri ile esme süreleri dikkate alınarak dön gruba ayrılır. Sürekli Rüzgarlar: Alizeler, Batı Rüzgarları ve...

Ekvatoral İklim

Ekvatoral iklim, 10° kuzey ve güney enlemleri arasında etkilidir. Amazon ve Kongo havzalarının büyük bir kesiminde, Gine Körfezi kıyılarına yakın...

Soğuk İklimler

Yüksek enlemlerde etkili olan iklimlerdir. Kuru ve soğuk havanın etkisine bağlı olarak yağış azdır. Güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde...

Yeni Ders Videoları

Rastgele Dersler

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Selçuklu Devleti’nin kökeni Oğuzların üç ok kolunun Kınık boyuna dayanmaktadır. Uygur Devleti’nin kurulmasıyla bu devlet bünyesinde yaşayan Oğuzlar, bu devletin...

Teşhis (Kişileştirme)

İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği vererek onları insanmış gibi anlatmaya teşhiş (kişileştirme) denir. Teşhis, kendisine benzetileni insan olan bir kapalı...

Tarihi Olayların Özellikleri

1. Geçmişte yaşanmıştır, tekrarları yoktur. 2. Kanunları olmaz. 3. Deney ve gözlemleri yapılamaz. 4. Geniş coğrafyalarda hissedilir. 5. Büyük insan...

İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri

Anyon ve katyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri ile düzgün üç boyutlu bir yapıda birbirlerini saracak şekilde istiflenmeleri sonucu iyonik ağ...

Yakın Anlamlı Kelimeler

Aynı anlamı karşılamadıkları halde, aralarındaki ortak noktalar nedeniyle birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı sözcüklerde anlam eşitliği varken yakın anlamlı...

Van der Waals Etkileşimleri

1. Dipol – Dipol etkileşimleri İki polar molekül birbirine yaklaştığında zıt kutuplarının arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu şekilde polar...