Yeni Ders Videoları

Yeni Eklenenler

Ancak ve Ancak Bağlacı ve Özellikleri (İki Yönlü Koşullu Önerme)

İki Yönlü Koşullu Önerme (Ancak ve Ancak Bağlacı) Konu Anlatımı video LiseGo

İse Bağlacı ve Özellikleri (Koşullu Önerme)

p ile q önermesinin “ise” bağlacı ile bağlanması ile oluşan “p ise q” bileşik önermesi “p ⇒ q” biçiminde gösterilir....

Ya da Bağlacı ve Özellikleri

Sonraki konumuz olan İse Bağlacı (Koşullu Önerme) konusuna gitmek için bağlantıya tıklayın. 9. Sınıf mantık ya da bağlacı ve özellikleri

Mantık Dağılma Özelliği ve De Morgan Kuralları

9. Sınıf Mantık Dağılma Özelliği 9. Sınıf Mantık De Morgan Kuralları Sonraki konu olan Ya da Bağlacı ve Özellikleri konusuna gitmek...

Veya Bağlacı (v)

p ile q önermesinin veya bağlacı ile bağlanması sonucu oluşan p veya q bileşik önermesi p v q biçiminde gösterilir. Sonraki...

Ve Bağlacı (∧) Özellikleri

p ile q önermesinin “ve” bağlacı ile bağlanması ile oluşan “p ve q” bileşik önermesi “p ∧ q” biçiminde gösterilir.

Bileşik Önermeler

En az iki önermenin “veya”, ve”, “ya da”, “ise”, “ancak ve ancak” gibi işlemlerle (bağlaçlarla) birbirine bağlanmasından elde edilen yeni...

Bir Önermenin Değili (Olumsuzu)

Bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen yeni önermeye ilk önermenin olumsuzu (değili) denir. Bir p önermesinin olumsuzu p’ ya da ~p simgelerinden biri...

Denk Önermeler

Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye eşdeğer önermeler veya denk önermeler adı verilir. p ve q gibi iki önermenin doğruluk değeri...

Doğruluk Değeri ve Doğruluk Tablosu

Bir önermenin doğru veya yanlış olarak nitelenmesine önermenin doğruluk değeri denir. Doğru bir önermenin doğruluk değeri 1, yanlış bir önermenin...

Önerme Nedir?

Bir bilim dalı içerisinde özel anlamı olan sözcüklerden her birine, o bilim dalının terimleri denir. Bazı terimler tanımlıdır, bazıları da...

Yeni Nesil Eğitim Platformu ZEGO Yayında

Eğitimi çağın getirileriyle harmanlayarak öğrencilere sıradan olmayan, ilgilerini çekecek yarışmalarla, oyunlarla ve renkli görsellerle zenginleştirilmiş online eğitim platformu ZEGO, eğitimi...

Sade Kravat Sonbahar Kreasyonu Stoklarda

Şıklığına önem veren erkekler, gerek giyim, gerekse de kravat tarzlarını sezon modasına ve mevsime göre belirlerler. Zira her mevsimin farklı...

Bursa Masaj Salonu Kampanya

Masaj, binlerce yıldır uygulanan bir tedavi tekniğidir. Günümüzde, birbirinden farklı 80 masaj tekniği olduğunu söylemek mümkündür. Bunların hepsi, kaslara ve...

Mohaç Meydan Savaşı (1526)

Belgrad’ın fethi ile Osmanlı Macar ilişkileri iyice bozuldu. Fransa kralının yardım isteğini de dikkate alan Kanuni 1526’da Macaristan Seferine çıktı....

Kayıların Anadolu’ya Gelişi

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Kayı boyu, Oğuzların Bozok koluna bağlıdır. Anadolu’da ilk olarak Ahlat’a gelen Kayılar, I. Alaeddin Keykubat tarafından...

14. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa

Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Balkanlarda siyasi birlik yoktu. İrili ufaklı pek çok devlet bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu küçülmüş, zayıflamış, askeri gücünü...

Türk Göçleri Nedenleri ve Sonuçları

ANA YURT VE TÜRK GÖÇLERİ Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya; doğuda Kingan Dağlarından batıda Hazar Denizi ve İtil...

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

Türkler, tarihin en eski toplumlarından biridir. Türklerle ilgili yapılan arkeolojik kazılar, Türk tarihinin dört bin yıldan fazla bir geçmişe sahip...

Tarih öncesi çağlar

İnsanoğlunun yeryüzünde görülmesiyle başlayıp yazının icadına kadar süren dönemdir. Bu dönem kendi arasında Taş ve Maden olmak üzere iki temel...

Tarih Bilimine Giriş

Tarih Bilimi ve İnsan Tarih: İnsan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini (dini, siyasi, ticari, sosyal vb.), birbirleriyle olan ilişkilerini neden sonuç ilişkisi...

Küçük Bütçeyle Para Kazanma Yöntemleri

Kişilerin yaşı ne olursa olsun, her zaman gezmek, yeni yerler görmek ve yeni insanlar tanımayı arzulamaktadır. İlerleyen yaş buna engel...

Hareket problemleri konu anlatımı

Örneğin; ° Saatte ortalama 80 km yol alan bir aracın 5 saatte alacağı yol, 80.5 = 400 km dir. Hız.Zaman...

İşçi ve havuz problemleri konu anlatımı

İşçi ve havuz problemlerinde birim zamanda yapılan iş miktarları dikkate alınarak denklemler oluşturulur. İşçi ve havuz problemleri ayrıca orantı kurularak...

Rastgele Ders Videoları