AFETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ


AFETLERİN DAĞILIŞI VE AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI

 • Depremler
 • Türkiye’de Depremler
 • Tsunami
 • Türkiye Kıyılarında Tsunami
 • Volkanik Faaliyetler
 • Türkiye’de Volkanik Faaliyetler
 • Kütle Hareketleri
 • Türkiye’de Kütle Hareketleri
 • Erozyon (Toprak Aşınımı)
 • Türkiye’de Erozyon
 • Şiddetli Rüzgârlar
 • Türkiye’de Etkili Rüzgârlar
 • Sel ve Taşkın Olayları
 • Türkiye’da Sel ve Taşkın Olayları
 • Çığ
 • Türkiye’de Çığ
 • Orman Yangınları
 • Türkiye’de Orman Yangınları
 • Salgın Hastalıklar
 • Türkiye’de Salgın Hastalıklar

 Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi