Bu kategoride 6. sınıf sosyal bilgiler dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.  Testleri çözmeden önce ders notlarına göz gezdirmek isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları


6. SINIF SOSYAL BİLGİL TESTLER

Birey ve Toplum Testleri

Kültür ve Miras Testleri

İnsanlar, Yerler ve Çevre Testleri

Bilim, Teknoloji ve Toplum Testleri

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Testleri

Etkin Vatandaşlık Testleri

Küresel Bağlantılar Testleri

Soru: Annesi Zeynep’ten peynir almasını istedi Zeynep eve geldiği zaman marketten aldığı peynirin son kullanma tarihinin geçtiğini gördü.
Bu durumda Zeynep’in yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peynirin tadına bakmak
B) Peyniri komşularına ikram etmek
C) Buzlukta saklamak
D) Faturasıyla birlikte markete iade etmek

Soru: Rollerimızden bazılarını seçme imkânımız yoktur Evlat ya da kardeş olmak gibi biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen rollerimiz bunlardandır. Bazı rollerimiz de vardır ki bunlara isteğimızle, çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz Bunlar özgür irademizle katıldığımız grupların bize yükle-diği rollerdir. Aşağıdakilerden hangisi, sonradan sahip olduğumuz rollerden biri değildir?
A) Sınıf başkanı     C) Öğretmen
B) Kardeş                D) Doktor

Soru: Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz roller çok çeşitli olabilir. Bu çeşitliliği gün içerisinde bile yaşayabiliriz. Örneğin Ahmet Bey, gün boyu öğretmen rolünü üstlendikten sonra akşam pazara uğradığında müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise karısına karşı eş, çocuklarına karşı baba rolündedir. Evlerine misafir gelirse o anki eş ve baba rolüne ek olarak bir de ev sahibi rolünü üstlenir.
Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumun küçük bir modeli olan ailemizin içinde ayni anda birden fazla rol sahibi olabiliriz.
B) Ahmet Bey öğretmendir.
C) Ahmet Bey hem baba hem de ev sahibidir.
D) Bazı rollerimize doğuştan sahip oluruz.

Soru: Hak ve özgürlüklerimiz arasında olan yerleşme hürriyeti bazı durumlarda devlet tarafından sınırlandırılabilir. Devlet, aşağıdakilerden hangisine dayanarak yerleşme hürriyetini sınırlandıramaz?
A) Kamu mallarını korumak için
B) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
C) Suç işlenmesini önlemek için
D) Bütçe açığını kapatabilmek


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar