Soru: Hangi seçenek yanlıştır?
A) Sam is driving a car. B) Tim is playing football. C) They are all doing something.

Soru: Aşağıdaki zıt eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tired – Energetic B) Sad — Unhappy C) Beautiful – Ugly

Soru: Seçeneklerdeki soru-cevap ilişkisinden yanlış olan hangisidir?
A) A: Is she okay today? B: No, he can’t. B) A: Where is Mike? B: He’s in the garden. C) A: Are you ready? B: Yes,I am.

Soru: Diyalogdaki boşluğa hangi seçenek uygun düşer?
A: Do you have a kite?
B: Yes, I do.
A: Where is it?
B:…………….. It is red and yellow.
A) lamat home. B) It isround. C) Over there.

Soru: Elif: Have they got a kite?
Eda ……………
A) Yesihey are B) Ne, they cant C) Yes they have.

Soru: Verilen resme göre seçeneklerdeki hangi sorunun cevabını bulamayız?
A) Where is the table? B) What shape is the table? C) What color is the table?

Soru: Diyalogdaki boşluğa hangi seçenek gelir?
A: Is the shampoo in the kitchen?
B: …………… It is in the bathroom.
A) Yes, it is. B) No, it is not. C) No, I am not.

Soru:
A: What is Jack doing?
B: He is……………………..
A) tidying his playroom B) watering the flowers C) playing with her dolls

Soru: Aşağıda karışık olarak verilen harflerle anlamlı bir kelime oluşturulacaktır.
KOBOASEC
Buna göre oluşan kelimeyi karşılayan nesneyi evimizin hangı kısmında kullanırız?
A) Bedroom B) Kitchen C) Garage


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar