Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur?
A) Derste, harita çizmeyı öğrendik.
B) Yazarın kitaptaki fotoğrafı güzeldi.
C) Zekâyı daha çok kalıtım belirler.
D) Havada değışık gazlar bulunur.

Soru: “Çocuk” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamdadır?
A) Artık bu çocuğu evlendırmeliyiz.
B) Çocuk, susuz kalmış ağaçları suluyordu.
C) Bu çocuk, annesinin sözünü dinlemiyor.
D) Tatlı dil, en yaramaz çocuğu bile hizaya getirir.

Soru: Üç öğrencinin kas çeşitleri ve özellikleri ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gibidir.
Irmak : Çizgili kaslar, hızlı çalışıp çabuk yorulan, isteğe bağlı çalışan kaslardır.
Ceren : Düz kaslar, yavaş ve düzenli çalışır, yorulmaz, istemsız şekilde kasılır.
Defne : Kalp kası, çalışma şekli bakımından çizgili kasa, yapı olarak da düz kasa benzer.
Buna göre hangi öğrencilerin hatasız bilgi verdiği söylenebilir?
A) Yalnız Defne
B) Irmak ve Ceren
C) Ceren ve Defne
D) Irmak, Ceren ve Defne

Soru: Tekin Bey 2014 yılında Diyarbakır’da bir okula Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak atandı. 2016 yılında evlendi. 2018’de ise Büşra adında bir kızı dünyaya geldi. Yukarıda verilen açıklamaya göre Tekin Bey için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Tekin Bey’in rollerinde zamanla artış yaşanmıştır.
B) Tüm rollerini doğuştan kazanmıştır.
C) Tekin Bey evlenmeden önce herhangi bir role sahip değildir.
D) Tekin Bey’in yeni kazandığı bir rol başka bir rolün yok olmasına neden olmuştur.

Soru: Peygamberler ile ilgili aşağıda verilen bil-gilerden hangisi yanlıştır?
A) Allah’ın seçilmiş kullarıdır.
B) İnsanlar ıçin görevlendirilmişlerdir.
C) Her topluma bır peygamber gönderilmiştir.
D) Her peygamber çalışarak bu göreve gelmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar