Bu kategoride 4. sınıf matematik dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.


4. SINIF MATEMATİK ONLİNE TESTLER


4. Sınıf 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Testleri

4. Sınıf Yüzer ve Biner Sayma (Ritmik Sayma) Testleri

4. Sınıf Doğal Sayıları Yuvarlama Testleri

4. Sınıf Doğal Sayıları Sıralama Testleri

4. Sınıf Sayı Örüntüleri Testleri

4. Sınıf Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemi Testleri

4. Sınıf Çıkarma İşlemi Testleri

4. Sınıf Zihinden Çıkarma İşlemi Testleri

4. Sınıf Toplamı Tahmin Etme Testleri

4. Sınıf Zihinden Toplama İşlemi Testleri

4. Sınıf Toplama İşlemi Problemleri Testleri

4. Sınıf Çıkarmanın Sonucunu Tahmin Etme Testleri

4. Sınıf Çıkarma İşlemi Problemleri Testleri

4. Sınıf Çarpma İşlemi Testleri

4. Sınıf Kısa Yoldan ve Zihinden Çarpma İşlemi Testleri

4. Sınıf Çarpma İşlemini Tahmin Etme Testleri

4. Sınıf Çarpma İşlemi Problemleri Testleri

4. Sınıf Bölme İşlemi Testleri

4. Sınıf Zihinden Bölme İşlemi Testleri

4. Sınıf Bölme İşlemini Tahmin Etme Testleri

4. Sınıf Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki Testleri

4. Sınıf Bölme Problemleri Testleri

4. Sınıf Eşitlik Durumu ve Eşitliği Sağlama Testleri

4. Sınıf Kesir Çeşitleri Testleri

4. Sınıf Birim Kesirleri Karşılatırma ve Sıralama Testleri

4. Sınıf Kesrin Belirtilen Kadar Kısmını Bulma Testleri

4. Sınıf Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırma Testleri

4. Sınıf Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Testleri

4. Sınıf Kesir Problemleri Testleri

4. Sınıf Zaman Ölçme Birimleri Testleri

4. Sınıf Zaman Ölçme Problemleri Testleri

4. Sınıf Sütun Grafiği ve Tablo Testleri

4. Sınıf Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Testleri

4. Sınıf Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri Testleri

4. Sınıf Küpün Açınımı ve Eş Küpler Testleri

4. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekiller Testleri

4. Sınıf Açılar Testleri

4. Sınıf Simetri Testleri

4. Sınıf Uzunluk Ölçme Testleri

4. Sınıf Çevre Ölçme Testleri

4. Sınıf Çevre Ölçme Problemleri Testleri

4. Sınıf Düzlemsel Şekillerin Alanı Testleri

4. Sınıf Kare ve Dikdörtgenin Alanı Testleri

Soru: Bir doğal sayının, birler bölüğünde 276, binler bölüğünde 42 sayıları yer almaktadır. Buna göre bu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki yüz yetmiş altı bin kırk iki
B) Dört yüz yirmi bin iki yüz yetmiş altı
C) Kırk iki bin iki yüzyetmiş altı
D) Yirmi yedi bin altı yüz kırk iki

Soru:
I. Binler bölüğünde 105, birler bölüğünde 12 olan altı basamaklı doğal sayı 105 120’dir.
II. Yüzler basamağındaki rakamının basamak değeri 300 ve on binler basamağında 2 rakamı bulunan en küçük doğal sayı 20 300’dür.
III. Binler basamağındaki rakamın sayı değeri 9 olan rakamları farklı en küçük doğal sayı 9 123”tür.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve II   B) Yalnız II   C) I ve III   D) I, II ve III

Soru: 281 + 193
Yukarıdaki toplama işleminin tahmini sonucunu, Elif terimleri en yakın yüzlüğe yuvarlayarak Hande terimleri en yakın onluğa yuvarlayarak yapmıştır. Buna göre Elif ile Hande`nin bulduğu sonuçlar arasındaki fark kaçtır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

Soru: Bora’nın zihinden yaptığı toplama işlemleri aşağıda verilmiştir
I. 1317+400=1700
II.  2401 + 100=2501
III. 425 + 300 = 825
IV. 3399+100=3499
V.  5 027 + 800 = 5 827
Bora yaptığı her doğru işlem için 10 puan aldığına göre Bora, toplam kaç puan almıştır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

Soru: Arda’nın boyu 110 cm’dir. Selim, Arda’dan 20 cm daha uzundur. Buna göre ikisinin boy uzunlukları toplamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Boyları toplamı çift sayıdır.
B) Boyları toplamı 120 sayısının 2 katıdır.
C) Boyları toplamının yüzler basamağında “1” rakamı vardır.
D) Boyları toplamının birler basamağında “0” rakamı vardır.

Soru: Nergis 43 x 21 işleminin sonucunu tahmin ederken sayıların birler basamağındaki rakamları sıfır kabul ederek sayıları çarpmıştır. Nergis’in bulduğu sonuç gerçek sonuçtan kaç küçüktür?
A) 3   B) 43   C) 87   D) 105


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar