Bu kategoride 4. sınıf matematik dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.


4. SINIF MATEMATİK ONLİNE TESTLER


Doğal Sayılar – Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Testleri

Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi Testleri

Kesirler ve Kesirlerle İşlemler Testleri

Zaman Ölçme – Veri Toplama ve Değerlendirme Testleri

Geometrik Cisimler ve Şekiller – Geometride Temel Kavramlar – Uzamsal İlişkiler – Uzunluk Ölçme Testleri

Çevre Ölçme – Alan Ölçme – Tartma – Sıvı Ölçme Testleri

Soru: Bir doğal sayının, birler bölüğünde 276, binler bölüğünde 42 sayıları yer almaktadır. Buna göre bu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki yüz yetmiş altı bin kırk iki
B) Dört yüz yirmi bin iki yüz yetmiş altı
C) Kırk iki bin iki yüzyetmiş altı
D) Yirmi yedi bin altı yüz kırk iki

Soru:
I. Binler bölüğünde 105, birler bölüğünde 12 olan altı basamaklı doğal sayı 105 120’dir.
II. Yüzler basamağındaki rakamının basamak değeri 300 ve on binler basamağında 2 rakamı bulunan en küçük doğal sayı 20 300’dür.
III. Binler basamağındaki rakamın sayı değeri 9 olan rakamları farklı en küçük doğal sayı 9 123”tür.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve II   B) Yalnız II   C) I ve III   D) I, II ve III

Soru: 281 + 193
Yukarıdaki toplama işleminin tahmini sonucunu, Elif terimleri en yakın yüzlüğe yuvarlayarak Hande terimleri en yakın onluğa yuvarlayarak yapmıştır. Buna göre Elif ile Hande`nin bulduğu sonuçlar arasındaki fark kaçtır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

Soru: Bora’nın zihinden yaptığı toplama işlemleri aşağıda verilmiştir
I. 1317+400=1700
II.  2401 + 100=2501
III. 425 + 300 = 825
IV. 3399+100=3499
V.  5 027 + 800 = 5 827
Bora yaptığı her doğru işlem için 10 puan aldığına göre Bora, toplam kaç puan almıştır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

Soru: Arda’nın boyu 110 cm’dir. Selim, Arda’dan 20 cm daha uzundur. Buna göre ikisinin boy uzunlukları toplamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Boyları toplamı çift sayıdır.
B) Boyları toplamı 120 sayısının 2 katıdır.
C) Boyları toplamının yüzler basamağında “1” rakamı vardır.
D) Boyları toplamının birler basamağında “0” rakamı vardır.

Soru: Nergis 43 x 21 işleminin sonucunu tahmin ederken sayıların birler basamağındaki rakamları sıfır kabul ederek sayıları çarpmıştır. Nergis’in bulduğu sonuç gerçek sonuçtan kaç küçüktür?
A) 3   B) 43   C) 87   D) 105


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar