Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması

Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması

Kategoriler: Fizik

Kullanım amaçlarına göre dirençler iki farklı şekilde bağlanabilir. Bunlardan biri seri bağlama diğeri de paralel bağlamadır.

1. Seri Bağlı Dirençler

Birer ucundan birleştirilerek bağlanmış dirençlere seri bağlanmış denir. Bu durumda ana koldan gelen i akımının izleyebileceği tek bir yol vardır. Bu nedenle dirençlerden geçen i1 ve i2 akımları ana koldan gelen i akımına eşit olur.

i = i1 = i2

Her bir direncin uçları arasında bir gerilim vardır. Bu gerilimler ohm kanunundan;

V1 = i1 . R1 ve V2 = i2 . R2 dir

i1 ve i2 akımları eşit olduğundan seri bağlı dirençlerin gerilimleri dirençlerle doğru orantılıdır. Yani;
R1 > R2 ise V1 > V2 olur.

Seri bağlanmış dirençlerin gerilimleri toplandığında ana gerilimine eşit çıkar.

V = V1 + V2 olur.

Devrede kullanılan birden fazla direncin yerine kullanılabilecek dirence eş değer direnç denir. Seri bağlanmış dirençlerin eş değeri;

Reş = R1 + R2 + … ile bulunur.

Yani Seri bağlanmış dirençlerin eş değeri bütün direnç değerlerinin cebirsel toplamı ile bulunur.

2. Paralel Bağlı Dirençler

Her iki ucundan birbirine bağlanmış dirençlere paralel bağlı dirençler denir. Bu durumda ana koldan gelen akım R1 ve R2 dirençlerine dağılır. Direnci çok olan koldan az akım, direnci az olan koldan çok akım geçer.

i = i1 + i2

R1 > R2 ise i1 < i2 olur.

Paralel bağlanmış dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farklar eşittir.
V = V1 = V2

Paralel bağlanmış dirençlerin eş değer direnci;

Yukarıdaki formülün bir diğer hali 2 direnç için

Eğer aynı dirençlerden birkaç tane alt alta bağlanırsa eş değer direnç;

Dirençlerin Bağlanması Çözümlü Örnekler

Üreteçlerin Seri ve Paralel Bağlanması Konu Anlatımı gitmek için tıklayın.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar