Paraleller ve Meridyenler 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafi Koordinat Sistemi, Coğrafya

Paralel Dairelerinin Özellikleri

* En büyük paralel dairesi Ekvator’dur.

* Paralellerin boyları kutuplara doğru gidildikçe kısalır. 90o paralelleri nokta şeklindedir.

* 90 tane Kuzey Yarım Küre’de, 90 tane Güney Yarım Küre’de olmak üzere toplam 180 tane paralel bulunur.

Ardışık iki paralel arası uzaklık her yerde 111 km’dir.

Başlangıç paraleli Ekvator’dur ve 0 ile ifade edilir. Ekvator’dan itibaren kutuplara gidildikçe paralel dereceleri büyür.

X Kuzey Yarım Küre’de, Y Güney Yarım Küre’de yer alır.

Y bölgesi X’e göre Ekvator’a daha yakındır.
* Paraleller doğu-batı yönlü uzanır.

* Paralellerin 178 tanesi daire, 2 tanesi nokta şeklindedir. (90o Kuzey ve Güney paralelleri noktadır: Kuzey Kutup Noktası ve Güney Kutup Noktası)

* Aynı paralel dairesi üzerindeki bütün noktaların Ekvator’a uzaklığı aynıdır.

Üzerinden çok sayıda paralel geçen kuzey -güney yönlü geniş olan ülkelerde iklim çeşitliliği fazladır.

Örnek: Şili, ABD, Rusya.

Meridyenlerin Özellikleri

* Başlangıç meridyeni İngiltere’nin başkenti Londra’daki Greenwich kasabasından geçer. Meridyen derecesi 0o dir.

* Meridyenlerin boyları eşittir. ( Çünkü meridyenlerin tamamı bir kutuptan başlar, diğer kutupta sona erer.)

* 180 doğuda, 180 batıda olmak üzere toplam 360 tane meridyen vardır.

* Meridyenler birer derece aralıklarla çizilir. Başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gidildikçe meridyen dereceleri büyür.

* O ortaktır. Yön belirtilmez.
* Meridyenler kuzey-güney yönlü uzanır.

* Ardışık iki meridyen arası zaman farkı her yerde 4 dakikadır.

* Ardışık iki meridyen arası mesafe Ekvator üzerinde 111 km’dir. Bu mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır.

Bir meridyen yayını 180o ye tamamlayan diğer meridyene antimeridyen nedir. Örneğin, 30o Doğu meridyeninin anti meridyeni 150o Batı meridyenidir.

Aynı meridyen üzerindeki noktaların yerel saati aynıdır.

Şekilde verilen merkezlerden A, B ve C’nin yerel saatleri aynıdır. A, B ve C merkezlerinin yerel saati D merkezinin yerel saatinden ileridir.

* 180o meridyeninden tarih değiştirme çizgisi geçer.

Paralel ve Meridyenlerin Kullanım Alanları

  • Coğrafi konum belirleme
  • Yerel saat belirleme
  • Zaman dilimleri belirleme
  • İklim, bitki örtüsü ve hayvan türlerinin dağılışlarını belirleme
  • Yerleşim yerlerinin dağılışını belirleme] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar