Yer kürenin iç kısımları hakkında nasıl bilgi sahibi oluyoruz?
Yer kürenin iç kısımları hakkında sondajlardan, deprem dalgalarından, yüzeye çıkan magmanın özelliklerinden, sıcak su kaynaklarından, magmatik kayaçlardan ve çeşitli aletler yardımıyla bilgi sahibi oluyoruz.

Sıcaklığı 5000 °C’yi bulmasına rağmen iç çekirdek neden katı ve serttir?
Bunun nedeni Yer’in merkezinde olmasından dolayı çok yüksek bir basıncın etkisinde kalmasıdır.

Dünya’nın kendi İçindeki hareketinin başlıca nedenleri nelerdir?
Dünya’nın iç ısısı nedeniyle meydana gelen konveksiyonel hareketler, deprem ve volkanizmanın etkileri, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ile az da olsa Ay’ın ve Güneş’in çekim güçleri Dünya’nın kendi içindeki hareketinin başlıca nedenleridir.

Levha hareketleriyle ilgili bilinen başlıca kanıtlar nelerdir?
1. Günümüzde birbirinden ayrı hatta çok uzak dahi olsa, kıtaların kıyılarının birbiriyle uyum göstermeleri,
2. Aralarında çok büyük su kütleleri de bulunsa, yaşayan canlı ve fosil türlerinin benzerlik göstermeleri,
3. Yeryüzü tabakalarıyla, buzul birikim tabakalarının birbiriyle benzerlik göstermeleridir.

Taşların ya da fosillerin yaşları nasıl tespit edilmektedir?
Bilim çevrelerinin son yıllarda geliştirdiği yöntemlerle taşların ya da fosillerin yaşları doğrudan saptanabilmektedir. Bunun için karbon 14 veya uranyum 238 yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca kayaç özellikleri, iklim özellikleri, epirojenik ve orojenik hareketlerle volkanik incelemeler de göz önünde bulundurulmaktadır. Bilindiği gibi fosil, geçmiş jeolojik dönemlerde yaşamış canlı kalıntılarıdır ve tekrar vurgulayalım fosiller, ait oldukları jeolojik dönemlerle ilgili en güvenilir bilgiyi veren kalıntılardır.

İzostatik Denge Hangi Hallerde Bozulur?
1. Orojenez ya da volkanizma sırasında meydana gelen yeni bir dağ veya sıradağ oluşumu
2. Buzul oluşumunun artmasıyla yer kabuğunun buzullarla kaplanması
3. Jeosenklinal alanlarda meydana gelen tortullaşma
4. Buzulların erimesiyle yer kabuğunun ağır bir yükten kurtulması
5. Yüksek dağlık alanların dış kuvvetler tarafından şiddetle aşındırılması (doğal erozyon)

Tsunami nedir, nasıl oluşur?
Depremi meydana getiren sismik dalgaların yer kabuğundan denize geçmesiyle büyük su kütlelerinde meydana gelen çok büyük dalgalara, liman dalgası anlamına gelen tsunami denir. Tsunamiler genel olarak deniz tabanındaki bindirme faylarının etkisiyle oluşur ve genellikle 7,5 şiddetinden daha büyük depremler tsunamileri oluşturur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar